Προσφέρει τον μισθό του στο ταμείο για τον κορωνοϊό ο Χρήστος Παπαδάκος

Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Χρήστου Παπαδάκου

Προς: Μ.Μ.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς καταθέτω την αντιμισθία μου δύο μηνών στο νεοϊδρυθέν ταμείο για την καταπολέμηση του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID -19), ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας (Π.τ.Δ) και του Πρωθυπουργού. Ως αιρετοί στην δύσκολη και πρωτοφανή περίοδο που ζούμε πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή βοήθειας και αλληλεγγύης στους συμπολίτες μας στα πλαίσια των οδηγιών των υπεύθυνων γιατρών και του προβλεπόμενου σχεδίου πολιτικής προστασίας. Χρήστος Παπαδάκος 30/3/2020