Προτεινόμενα βιβλία (e-books) για το καλοκαίρι!!!!

Μάθηση και Διασκέδαση!!

Το Καλοκαίρια είναι ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο των βιβλίων. Να ανακαλύψουν πολύχρωμες σελίδες και να θυμηθούν γνώσεις και ιδέες. Παρουσιάζουμε μερικές ιδέες για βιβλία κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας . Και το Καλοκαίρι θα πάρει νότα βιβλίων!!

Βιβλία για Προσχολική Ηλικία


https://bit.ly/2KE5BrT

https://bit.ly/2KtfhIR

https://bit.ly/2KHNMf2

https://bit.ly/2tMJ85I

https://bit.ly/2KE9v41

https://bit.ly/2z2axFP

https://bit.ly/2JyGl9V

https://bit.ly/2tMlINR

https://bit.ly/2KC1XlM

https://bit.ly/2NjcErF

Μέσα από τα βιβλία η μάθηση μπορεί να γίνει συναρπαστική!

Γνωρίστε τις εκδόσεις mybook.gr !!!!

https://mybook.gr/