Πρόσληψη Γραμματείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας