Σε Σώμα ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Ν. Λακωνίας

Με την συμμετοχή 72 παλαιών και νέων μελών του Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Ν. Λακωνίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, η Εκλογική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017 τα εκλεγέντα μέλη συγκεντρώθηκαν μετά από την πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Θεόδωρου Τσαγκαρούλη, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για την τριετή θητεία του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

Αντιπρόεδρος: Ηλέκτρα Βλαχονικολού

Γραμματέας: Ιωάννης Μητράκος

Ταμίας: Φώτιος Κανακόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Μητράκος, Παναγιώτης Δήμας, Γεωργία Αρφάνη

Την ίδια μέρα εξάλλου συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Ελεγκτική Επιτροπή που έχει την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος: Ιωάννης Μιχελόγγονας

Γραμματέας:   Χαρίλαος Ξερούλης

Μέλος: Ευάγγελος Μητράκος

                                                                                                             ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.