Σημαντικά έργα αναπλάσεων στο Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος leader του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ΠΑΑ 2014-2020, προχωρά στην υλοποίηση τριών σημαντικών έργων αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού 884.500.00 € σε τρεις τοπικές κοινότητές του.

Ειδικότερα τα έργα αφορούν:

1. Την ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΙΑ” της Τ.Κ Βασσαρά της Δ.Ε Οινούντος με προϋπολογισμό ύψους 172.000,00 €

2. Την ”ANAΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ” με προϋπολογισμό ύψους 440.0000,00 € και

3. Την ”Ανάπλαση χώρων Ξηροκαμπίου” της Δ.Ε Φάριδος (2ος ειδικός προϋπολογισμός) με προϋπολογισμό ύψους 272.000,00 €

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του & ευχαριστεί όλους όσους κατά την πορεία συνετέλεσαν για την δρομολόγηση των ανωτέρω έργων.