Στην ζωή μας και πάλι οι Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας – Τυπώστε ΤΥΠΟΥ Α & ΤΥΠΟΥ Β

Από τις 06:00 του Σαββάτου, μετακινούμαστε με ασφάλεια στέλνοντας SMS στο 13033 ή τυπώνουμε την βεβαίωση ΤΥΠΟΥ Α & ΤΥΠΟΥ Β (Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου & Βεβαίωση κατ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών)

Αναλυτικές οδηγίες και βεβαιώσεις κυκλοφορίας αναρτώνται στο https://forma.gov.gr. 

Μπορείτε να τυπώστε και τις κάτωθι ΤΥΠΟΥ Α & ΤΥΠΟΥ Β