Στον Παναγιώτη Νίκα η ΕΑΣ Λακωνίας για θέματα πρωτογενή τομέα

Με επισκέφθηκαν σήμερα στο γραφείο μου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας ΑΕ, Νίκος Προκοβάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της, Δρ. Γιώργος Στρατάκος, ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Ερευνητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και οι Καθηγητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Αρσένος και Πασχάλης Φορτομάρης.

Συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, με επίκεντρο τη διερεύνηση της αξιοποίησης των παραπροϊόντων της ελιάς, ως συστατικών για ζωοτροφές.

Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, με πολλά περιβαλλοντικά οφέλη.
Η συζήτηση θα συνεχισθεί, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών που έχουν ενδιαφέρον για καινοτόμους δράσεις και ως νέα Περιφερειακή Αρχή θα υποστηρίξουμε αυτό το εγχείρημα!