Συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις 4.1 και 1.4 έτους 2020 του ΥΠΑΑΤ

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ανακοινώνεται ότι οι μελισσοκόμοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα -Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων ή και οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις δράσεις:

  • Στη δράση 1.4 ΄΄Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης΄΄ στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 21 Ιουλίου 2020 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

  • Στη δράση 4.1΄΄Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης΄΄ στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορού να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα διακαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http:/www.minagric.gr ή στο Τμήμα Μελισσοκομίας , Σηροτροφίας & Λοιπων Ζωϊκών Οργανισμών στα τηλ.2102125704/2102125769 .

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Γ.ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ