Συνάντηση με Χατζηδάκη ζητούν τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου για το Φυσικό Αέριο

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Στις 06/05/2020 σας αποστείλαμε την με αρ. πρ. 1255 επιστολή μας – για την οποία δεν έχουμε ακόμη λάβει την απάντησή σας – και ζητούσαμε την επίσημη θέση σας σχετικά με δημοσιεύματα που εξαιρούσαν από το έργο της επέκτασης του φυσικού αερίου την Πελοπόννησο.

Επανερχόμαστε, διότι, με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μετά τη συνάντηση με τις Διοικήσεις της ΔΕΔΑ και ΡΑΕ, είναι πλέον ορατή η απαξίωση της Πελοποννήσου και η δημιουργία – για μία ακόμη φορά – νομών δύο ταχυτήτων. Οι ιδιώτες, στους οποίους διαφαίνεται ότι θα δοθεί το έργο, δείχνουν ενδιαφέρον μόνο για κάποιες πόλεις από τις οποίες προσδοκούν μεγάλα κέρδη. Δεν τους απασχολεί η ισόρροπη ανάπτυξη στην Πελοπόννησο, η κοινωνική προέκταση του έργου ούτε και η ώθηση που θα δώσει στις τοπικές οικονομίες μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Το θέμα δύναται να λυθεί μόνο με πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μας ορίσετε μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να έχουμε την πλήρη ενημέρωση για τις προθέσεις του υπουργείου σας, αλλά και της Κυβέρνησης για το θέμα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Παναρίτης