Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 9 Μαρτίου 2020

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 09-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που αφορά στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία των ΧΧΧΙΙ Ολυμπιακών Αγώνων «ΤΟΚΥΟ 2020»

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

2ο Έγκριση της αριθ.13/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, εντός της πόλης της Σπάρτης»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

3ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A’ κατανομή 2020)

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη

4ο Περί εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (ισόγειας – δυτικής -αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου

Εισηγήτρια: κ.Δεδεδήμου

5ο Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

6ο Περί καθορισμού οργάνων επιτροπής δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2020

Εισηγήτρια: κ.Δεδεδήμου

7ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με μονάδα διαχείρισης Δημοτικών Βιοαποικοδομήσιμων Αποβλήτων

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Στη συνεδρίαση παρακαλούνται να παρευρίσκονται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας