Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 13 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.36/2019)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Καθορισμός φορέα για συμμετοχή στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

2ο Περί διεξαγωγής του Spartan Trifecta World Championship 2019 – Spartan Race 2019

Εισηγητές: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου, κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

3ο Περί ανακλήσεως της αριθ.366/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης ως μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (αίτημα δημοτικής παράταξης ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ)

Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργειτάκος

4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ».

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

5ο Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

6ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4336 οχήματος του Δήμου

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

7ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4337 οχήματος του Δήμου

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.10-6262.004 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

9ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του ‘’Σπάρταθλον’’ 2019, εντός της πόλης της Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

10ο Περί διεξαγωγής δράσεων Green House του Alba Graduate Business School στη Σπάρτη, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

11ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών κατά την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής των Ανδριώτη Αριστείδη κ.λ.π. κατά Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

12ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης «Τέλεση μνημόσυνου Ευεργετών Δημοτικής Ενότητας Φάριδος» και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.007 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών

εορτών».

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας