Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 9 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.12/2018)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση Οριστικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης»

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης».

Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

3ο Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2018 σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σπάρτης – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

4ο Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΧΡΥΣΑΦΩΝ-ΑΓΡΙΑΝΩΝ», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης, ανάκληση της αριθ. 539/07-12-2017 ΑΔΣ

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπάρτης»

Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

8ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας