Σχολεία σε αναστολή λόγω covid-19 στην Πελοπόννησο – Αναλυτική Λίστα

Παρακάτω φαίνονται οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τις οποίες έχουν ληφθεί αποφάσεις αναστολής τμημάτων, τάξεων ή της σχολικής μονάδας συνολικά.