Σωστή ενημέρωση για την δυσλεξία από την Μάρθα Ηλιοπούλου

Της Μάρθας Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

‘’Το παιδί μου έχει διάγνωση δυσλεξίας .’’

Τι σημαίνει αυτό;

Ο μαθητής αυτός έχει δυσλεξία, ο γιος της Νίκης έχει δυσλεξία, νομίζω ότι ο μαθητής μου, ο Βασίλης έχει δυσλεξία… ο όρος δυσλεξία ακούγεται όλο και συχνότερα από ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η σωστή ενημέρωση για το τι σημαίνει δυσλεξία και ποια χαρακτηριστικά έχουν τα παιδιά με δυσλεξία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής αξιοποίησης της διάγνωσης της δυσλεξίας.

Η ετυμολογική ανάλυση της λέξης δυσλεξία (δυς+ λέξη) μας βοηθά να κατανοήσουμε ουσιαστικά τι σημαίνει,  δηλαδή δυσκολία στην επεξεργασία του λόγου. Η επιστημονική κοινότητα και οι ειδικοί θεραπευτές αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί. Ο ευρύτερα αποδεκτός,όμως, ορισμός προέρχεται από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας, και η μετάφραση του εμπεριέχεται στο βιβλίο του Χρηστάκη(2006): «η δυσλεξία συνδέεται κυρίως με τη γλώσσα και ερμηνεύεται ως δυσκολία στην αποκρυπτογράφηση των λέξεων. Η δυσκολία αυτή είναι μη αναμενόμενη σε σχέση με την ηλικία του παιδιού και τις γνωστικές και ακαδημαϊκές ικανότητές του. Δε συνδέεται με γενικές αναπτυξιακές δυσκολίες ή αισθητηριακές βλάβες. Συχνά, περιλαμβάνει εκτός από πρόβλημα στην ανάγνωση και πρόβλημα στη γραφή και στην ορθογραφία»(Χρηστάκης,2006).

  Στον παραπάνω ορισμό  πρέπει να προστεθεί αυτό που επισημαίνει   η Διεθνής Ένωση Δυσλεξίας, δηλαδή  ότι η δυσλεξία έχει νευρολογική βάση και συνδέεται με τη φωνολογική αποκωδικοποίηση της γλώσσας. Ως δευτερογενείς συνέπειες παρουσιάζονται  οι δυσκολίες κατανόησης, η μειωμένη αναγνωστική ικανότητα και το περιορισμένο λεξιλόγιο (Πολυχρονοπούλου,2003). Μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας και των διατυπώσεων της επιστημονικής κοινότητας γίνεται κατανοητό ότι η δυσλεξία συνδέεται άμεσα με δυσκολίες στην επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών και σε επίπεδο ανάγνωσης και γραφής.

Η σωστή προσέγγιση σχετικά με την έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας- δυσλεξίας αποτελεί τη βάση για τις αποτελεσματικές προσαρμογές και τροποποιήσεις, ώστε οι δυσλεξικοί μαθητές να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που παρουσιάζουν. Η αποδοχή της διάγνωσης της δυσλεξίας, η κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτών των μαθητών, η μελέτη των διδακτικών μεθόδων που προτείνονται για τη δυσλεξία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με δυσλεξία να αγαπήσουν τον εαυτό τους!

Προτάσεις για θαύματα και προγράμματα αποκατάστασης (4 ή 18 μηνών)  που υπόσχονται απαλλαγή από τη δυσλεξία δεν βασίζονται σε αναγνωρισμένα και πλήρως αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και για αυτό πρέπει  γονείς και εκπαιδευτικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να μην αποπροσανατολιστούν και χάσουν πολύτιμο χρόνο. Μία διάγνωση δυσλεξίας προέρχεται από δημόσιους φορείς (ΚΕΔΔΥ), είναι αποτέλεσμα σταθμισμένων τεστ και η σύνταξη της έκθεσης γίνεται από διεπιστημονική ομάδα  μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας.

 Η        διάγνωση της δυσλεξίας αποτελεί το μέσο για την επιλογή των κατάλληλων τρόπων υποστήριξης, μάθησης και αξιολόγησης. Γονείς και εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να μελετήσουν αναλυτικά τη διάγνωση του μαθητή και να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

  • να προσδιορίσουν τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή ,

  • να κατηγοροποιήσουν δυνατά και αδύναμα στοιχεία του για να έχουν καλή γνώση του τρόπου που μαθαίνει

  • να γνωρίζουν την επίδοση του στη λεκτική και πρακτική νοημοσύνη

  • να κατοήσουν τις δυσκολίες του στους βασικούς τομείς : ανάγνωση, κατανόηση, ορθογραφία, γραπτή έκφραση , μαθηματικά

Ενημέρωση και πληροφόρηση με αξιοπιστία και επιστημονική ταυτότητα!

www.kentro-exelixi.gr