Τα Ηνία της Π.Ε Λακωνίας ο Θεόδωρος Βερούτης.

Ανακοίνωσε τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο νέος Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

➡️ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας
Ιωάννης Μαλτέζος (Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω)
➡️ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας
Χρήστος Λαμπρόπουλος (Πολιτικός Μηχανικός)
➡️ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας
Αναστάσιος Γκιολής (Ιατρός)
➡️ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας
Θεόδωρος Βερούτης (Πολιτικός Μηχανικός)
➡️ Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας
Ευστάθιος Αναστασόπουλος (Χημικός)