Τα θέματα της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης), την 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN RACE

Εισηγητές: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος, κ.Δημοσθένης Κακούρος

2ο Περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2020

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης

3ο Λήψη απόφασης περί βράβευσης των αριστούχων μαθητών

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

4ο Περί κατανομής ποσού 100.049,70 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη

5ο Περί έγκρισης της αριθ.44/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση : Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

6ο Περί ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια της αριθ.66/14-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητές: κ.Ιωάννης Καρμοίρης, κ.Δήμητρα Γρηγόρη

7ο Εξέταση αίτησης Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθώματος

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για “Επισκευή φωτεινής επιγραφής κτιρίου Δημαρχείου”

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

11ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για ενίσχυση πιστώσεων πυροπροστασίας ”

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

12ο Αποδοχή έκτακτης κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την δημιουργία νέας εγγραφής με τίτλο: «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας