Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 27-1-20

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.2/2020)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 27-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί αδελφοποίησης του Δήμου Σπάρτης με τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και τον Δήμο Θηβαίων

Εισηγήτρια: κ.Ευγενία Πρέβα-Λιαδή

2ο Περί διοργάνωσης αγώνα Spartan Race – τροποποίηση της αριθ.409/2019 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: κ.Ηλίας Αναστασάκος

3ο Έγκριση διοργάνωσης της 1ης Έκθεσης – Συνεδρίου Λακωνικών Προϊόντων 26η-28η Ιουνίου 2020 – Σύσταση οργανωτικής επιτροπής

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4ο Περί αιτήματος συμβασιούχων παρατασιούχων εργαζόμενων του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

5ο Περί έγκρισης προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2020

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Μιχελόγγονας

6ο Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

7ο Συζήτηση και κατάθεση απόψεων για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με την τιμή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς (αίτημα παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ).

8ο Παράταση δωρεάν παραχώρησης ή μη Πνευματικού κέντρου Θεολόγου

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος «18» Δημοτικής αγοράς Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Αποδοχή αιτήματος του κ.Σπαντίδου Δημητρίου περί διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών που υλοποιήθηκαν από τον ίδιο σε κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο στην θέση «Φούρλας» της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

11ο Περί τροποποίησης της αριθ.511/09-12-2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)»

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας