Το Πρόγραμμα Δράσης τετραετίας από τον Γιώργο Μαρουδά για τον Δήμο Ευρώτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΧΩΝ 2019 – 2023

Με επίκεντρο το άνθρωπο, τις αξίες του και τις ανάγκες του καταθέτουμε στους πολίτες του Δήμου Ευρώτα το Πρόγραμμα Δράσης της νέας τετραετίας.

Το προγραμματικό πλαίσιο αποτελείται από 14 δράσεις με βιώσιμους στόχους και οικονομικά μετρήσιμους .Αποτέλεσε προϊόν συμμετοχικού διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου Ευρώτα με τους συνεργάτες μου – υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και ομάδα επιστημονικών συνεργατών.

Με αίσθημα τιμής παρουσιάζω σήμερα τους πέντε πρώτους στόχους και σας διαβεβαιώνω ως αυριανός Δήμαρχος Ευρώτα θα υλοποιήσω μαζί με τους συνεργάτες μου.

Στόχος ο Ευρώτας που μας αξίζει !

Γεώργιος Μαρουδάς

Υπ. Δήμαρχος Ευρώτα

Μέτρο 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στόχος: Η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικά πόσιμου νερού στους καταναλωτές

Χρηματοδοτικά Εργαλεία: ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Π.Δ.Ε, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δράσεις

– Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης Κοινοτήτων (Μυρτιά, Βρονταμάς,

Περιστέρι, Γούβες κ.λπ.).

– Εκπόνηση μελέτης επάρκειας ύδατος και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

από τη χρήση των υδρευτικών γεωτρήσεων.

– Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης .

– Προώθηση, ένταξη και υλοποίηση του έργου ‘’υπόλοιπο υδρευτικό δίκτυο Κροκεών’’

– Διερευνητικές υδρευτικές γεωτρήσεις (όπως Λάγιο, Απιδιά κ.λπ.).

Μέτρο 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στόχος: Η διασφάλιση της επάρκειας νερού (υφαλμύρωση ) & αγροτική ανάπτυξη

Χρηματοδοτικά εργαλεία: ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΑΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δράσεις

– Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων (όπως Βιβάρι, Γλυκόβρυση κ.λπ.).

– Μελέτη κλειστών δικτύων άρδευσης (π.χ. Τρινάσου) – Συνεργασία με ΤΟΕΒ.

– Μελέτη βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Περιστερίου – Φιλισίου.

– Μελέτη βελτίωσης αρδευτικού δικτύου Κροκεών και προώθηση της μελέτης των

νομιμοποιημένων γεωτρήσεων (Δαφνί).

– Μελέτη αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων “Μικρά Νιάτα” & “Κάτω Μαρί” – Αγ. Δημητρίου.

– Εκσυγχρονισμός – ποιοτική αναβάθμιση αρδευτικών γεώτρησεων (Νιάτων, Απιδιάς,

Γουβών, κ.πλ.).

– Εκπόνηση μελετών επέκτασης αδρευτικών έργων.

Μέτρο 3:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Στόχος: Αποχετευτικά δίκτυα με βιολογικούς καθαρισμούς

Χρηματοδοτικά εργαλεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ε.Ε, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,LEADER

Δράσεις

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων Αποχετευτικών Δικτύων Σκάλας, Βλαχιώτη

& Γερακίου ως και του Βιολογικού καθαρισμού.

– Ωρίμανση Μελέτης, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός και

κατασκευή έργων σε Κροκεές, Δαφνί, Στεφανιά, Απιδιά, Νιάτα & Άγ. Δημήτριο.

– Εκπόνηση μελετών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και Βιολογικών καθαρισμών σε

Γλυκόβρυση, Λεήμονα, Γράμμουσα κ.λπ).

– Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων των Κοινοτήτων.

– Εκπόνηση μελετών για σύνδεσεις αποχετευτικών δικτύων σε Έλος, Γλυκόβρυση,

Γράμμουσα, Βρονταμά κ.λπ..

Μέτρο 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Στόχος : Κεντρική Διαχείριση Α.Σ.Α – Εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Δ.Ε.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δράσεις

– Εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης με διαλογή στη Πηγή.

– Υλοποίηση Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε Θέματα Ανακύκλωσης.

– Αξιοποίηση ειδικών Επιστημόνων για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων για την

εφαρμογή υλοποίησης του έργου διαχείρισης των Α.Σ.Α..

– Προμήθεια εξοπλισμού για την συλλογή των Α.Σ.Α..

– Εφαρμογή του σχεδίου κομποστοποίησης (πάρκα κομποστοποίησης κ.λπ.).

– Εφαρμογή και χωροθέτηση ‘’πράσινων σημείων’’ για τα σχετικά αντικείμενα.

Μέτρο 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στόχος: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Χρηματοδοτικά εργαλεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, LEADER, Π.Δ.Ε.

Δράσεις

– Εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπλαση/διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου και την

ένταξη του στο τουριστικό προϊόν στο πλαίσιο NATURA.

– Συνεργασία – προγραμματική σύμβαση με τον Φορέα Πάρνωνα – Μουστού – Μαινάλου –

Μονεμβασίας για την Διαχείριση του ποταμού Ευρώτα. (π.χ. ήπιος τουρισμός).

– Συμμετοχή σε προγράμματα για θέματα περιβάλλοντος και προώθηση περιβαλλοντικής

επιμόρφωσης.

– Νομιμοποίηση του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου στον Αή-Γιαννάκη και βελτίωση των

υποδομών του.

– Εθελοντικές δράσεις & περιβαλλοντική εκπαίδευση που αποσκοπούν στη μαζική συμμετοχή

των πολιτών σε θέματα ανάλογου ενδιαφέροντος (όπως, διοργάνωση ημερίδων & εκδηλώσεων

ενημέρωσης των πολιτών).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….

Σκάλα 17/5/2019