Τράπεζα Αίματος ΕΛΜΕ Λακωνίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ως ημέρες  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ για την ΕΛΜΕ Λακωνίας

26 Μαρτίου 2018,ημέρα Δευτέρα

έως 30 Μαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 9:00 π.μ  έως 13.ΟΟ μ.μ.

στο σταθμό αιμοδοσίας του ΓΝ Σπάρτης