Τρεις Ειδικότητες για την ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Σπάρτης

ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ

ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Σπάρτης θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  1. Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής

  2. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ ( Πληροφορική )

  3. Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2.Απαραίτητα βιβλία -βοηθήματα

3.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4.Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται ( 22 Ευρώ ) και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών

5.Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

6.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

7.Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α.Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β.Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού ΛυκείουΔικαίωμα εγγραφής στην Α ́ τάξη έχουν,νέοι και νέεςοι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α)Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β)Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003.

Εγγραφές πραγματοποιούνται στην ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Σπάρτης στο Παρόρι κατά τις ώρες 8:00 – 12:00.

Τηλ. Επικοινωνίας 2731082270

E-mail επικοινωνίας: epas.sparti@oaed.gr

Με εκτίμηση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΣΑΡΡΗΣ