Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σε ημερίδα στη Σπάρτη

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με κεντρικό θέμα:

«Προαγωγή των θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων.»

στο πλαίσιο του 2ου έτους της
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019
«Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»

και των δράσεων της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ΣΠΑΡΤΗ,

την Πέμπτη, 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
στο Ξενοδοχείο ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ
οδός Κων/νου Παλαιολόγου 91, Σπάρτη
(ώρα έναρξης 2:00 μ.μ., ώρα προσέλευσης 1:30 μ.μ.)