Υδρόθειο. Το φονικό αέριο που στοίχισε τις ζωές στην Λακωνία.

Σύμφωνα με ειδικούς το αέριο που στοίχισε τις ζωές των δυο αντρών στην Σκάλα Λακωνίας και προκάλεσε σοβαρές διαταραχές και σε ακόμα δυο άτομα είναι το επικίνδυνο τοξικό αέριο Υδρόθειο δίχως ακόμα να υπάρχει επίσημη όμως ενημέρωση.

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το Υδρόθειο σε μεγάλες συγκεντρώσεις επιφέρει ακαριαία τον θάνατο.

To υδρόθειο είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει υδρογόνο και θείο.  Είναι άχρωμο αέριο, με τη χαρακτηριστική οσμή των κλούβιων αυγών. Είναι βαρύτερο από τον αέρα, πολύ δηλητηριώδες, διαβρωτικό, εύφλεκτο και εκρηκτικό. Είναι συχνά το αποτέλεσμα της αναερόβιας βακτηριδιακής αποικοδόμησης οργανικών ουσιών που περιέχουν θείο, σε έλη και αποχετεύσεις.

Ιδιότητες:

— άχρωμο — άγευστο — έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) — εξαιρετικά εύφλεκτο — βαρύτερο του αέρα (σχετική πυκνότητα: 1,187) — τοξικό — διαβρωτικό

Υδρόθειο – Γενικά περί ασφάλειας Το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με το υδρόθειο πρέπει: – να γνωρίζει καλά τους κινδύνους – να γνωρίζει καλά τις διαδικασίες ορθού χειρισμού – να είναι εξοικειωμένο με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Πιθανοί κίνδυνοι από διαρροή: Ως αέριο βαρύτερο του αέρα συγκεντρώνεται στο δάπεδο. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην όσφρηση για τον εντοπισμό του. Μετά από μερικές εισπνοές παραλύουν τα αισθητήρια όργανα της μύτης, χάνεται η δυνατότητα εντοπισμού, και ελλοχεύει ο κίνδυνος εισπνοής θανατηφόρας ποσότητας. Συνέπειες διαρροής: δηλητηρίαση, ανάφλεξη, ασφυξία και ψυχρά εγκαύματα

Πρώτες ενδείξεις παρουσίας υδρόθειου • μυρωδιά • τσούξιμο των ματιών • ελαφρής πονοκέφαλος • προβλήματα όρασης Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην όσφρηση για τον εντοπισμό του !

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ: 10 ppm

Επιπτώσεις εισπνοής 20-150 ppm: ερεθισμός των ματιών

>150 ppm: ερεθισμός της αναπνευστικής οδού, παρατεταμένα πνευμονικό οίδημα 500 ppm για 30 min: πονοκέφαλος, ζαλάδα, ευεξία και μυϊκός αποσυντονισμός

800-1000 ppm και άνω: θανατηφόρα εντός μερικών λεπτών πολύ υψηλές συγκεντρώσεις: ακαριαία θανατηφόρες

Φυσιολογικές επιπτώσεις είναι μόνιμες: παράλυση του εγκεφάλου, μόνιμα συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, γαστροεντερικά προβλήματα, ερεθισμός των ματιών, πνευμονικό οίδημα και σε σοβαρές περιπτώσεις δηλητηρίασης παράλυση του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Επαναλαμβανόμενη έκθεση οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία.