Υπέρ της ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης απορριμμάτων ο Δήμος

Υπέρ της ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης απορριμμάτων ο Δήμος

Κατά της κεντρικής διαχείρισης και της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα και υπέρ της ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης, για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, τάσσεται ο δήμαρχος Σπάρτης Βαγγέλης Βαλιώτης.