1.100 υπογραφές για δημιουργία Λαϊκής Αγοράς στον Νέο Κόσμο Σπάρτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πληροφ: Μητράκος Βαγγέλης

Τηλ: 27310-27660 & 6970880197

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με χίλιες εκατό (1.100) υπογραφές πολιτών , οι κάτοικοι του Νέου Κόσμου Σπάρτης υπέβαλαν αίτηση προς τον Δήμο Σπάρτης , προκειμένου , στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των δημοτών και της ισόρροπης ανάπτυξης των συνοικιών της πόλης , να θεσμοθετηθεί η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Σπάρτης (περιοδικά κι εκ περιτροπής) ΚΑΙ στην πλατεία ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ , στο Νέο Κόσμο.

Η αποκέντρωση της Λαϊκής Αγοράς αλλά και η θεσμοθέτηση περισσοτέρων της μιας Λαϊκών Αγορών είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο που έχουν εφαρμόσει με ιδιαίτερη επιτυχία πολλοί δήμοι ανά την Ελλάδα .

Σπάρτη 11-4-2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 1.100 ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ