10 Απριλίου 2018 – Όμοιοι της Μάνης – Πρώτος χρόνος παρουσίας & δράσης

Οι Όμοιοι γεννήθηκαν για να προωθήσουν ένα μοντέλο κοινωνικής δράσης, όπου το άτομο υποβάλλεται και εξυπηρετεί μια συλλογική λειτουργία και όλοι μαζί, ως λειτουργία πλέον, υπερασπίζουν τα δίκια και προβάλλουν την ιδιαιτερότητα της Μάνης.

Μ. Κουτσιλιέρης
Πρόεδρος Δ.Σ. 2017-2020