130.000 ευρώ για αποκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Α’ Γυμνασίου/Λυκείου Σπάρτης

130.000 ευρώ στο Δήμο Σπάρτης

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 130.000 ευρώ για το Δήμο Σπάρτης εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Α’ Γυμνασίου/Λυκείου Σπάρτης, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠ.ΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για μια ακόμη φορά ο νομός μας, και ειδικότερα ο Δήμος Σπάρτης, γίνεται αποδέκτης οικονομικής αρωγής από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία της Λακωνίας.