1967-2017, 50 χρόνια, η 21η Απριλίου στη Λακωνία και την Ελλάδα!

1967 – 2017, 50 ΧΡΟΝΙΑ…
…ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ!
Στη Λακωνία και την Ελλάδα…
Πέμπτη 20η Απριλίου 2017 & ώρα 8.00μμ
η μεγάλη πατριωτική εκδήλωση στη Σκάλα Λακωνίας!

[Οργάνωση: Πατριωτικός Σύνδεσμος Λακωνίας & εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη]