42 θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ Νομού Λακωνίας

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

 

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης  συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς  και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα κ.α.),  υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών,  και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  των ΟΤΑ.

Ειδικά στους Δήμους του Νομού Λακωνίας, όπου προβλέπονται 42 προσλήψεις,  η κατανομή έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 6 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ     9  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ – ΣΥΝΟΛΟ     5  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 3 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ     12  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 1 ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 4 ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΕ 9 ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ     16