Πώς το κράτος από 1200 ευρώ του απολυμένου υπαλλήλου θα κερδίσει μόνο 125 ευρώ

Πώς τα 1200 ευρώ μια απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου γίνονται κέρδος για το κράτος μόλις τα 125 ευρώ και δείτε γιατί η κάθετη απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων θα τινάξει την οικονομία

Για όποιον μένει άνεργος από το Δημόσιο Τομέα, το κράτος κερδίζει βέβαια από το σκέλος των δαπανών, το μισθό του υπαλλήλου που δεν τον πληρώνει πια.

Αλλά χάνει το μεγαλύτερο μέρος από την πλευρά των δαπανών επίσης (επίδομα ανεργίας), καθώς και από την πλευρά των εσόδων.

Για παράδειγμα:

Ένας δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε 1200 ευρώ το μήνα. Και τώρα απολύεται.

— Το κράτος γλιτώνει τα 1200 ευρώ το μήνα που του έδινε.

— Αλλά τον πληρώνει 500 ευρώ επίδομα ανεργίας.

— Ταυτόχρονα δεν εισπράττει φόρο εισοδήματος (220 ευρώ περίπου) από τον άνεργο πλέον.

— Ακόμα ο  άνεργος μειώνει την κατανάλωσή του κι έτσι το κράτος εισπράττει μικρότερο ΦΠΑ κατά 80 ευρώ τουλάχιστον.

* Άρα καθαρό ταμειακό όφελος για το κράτος = (1200-500-220-80=400) ευρώ.

Αλλά το πράγμα δεν τελειώνει εκεί. Διότι αν απολυθούν χιλιάδες άτομα, θα πληγεί η αγορά, θα υπάρξουν πολλαπλασιαστικές συνέπειες για το κράτος, από μειωμένα έσοδα και κέρδη, που θα φέρουν πρόσθετες απολύσεις, πρόσθετη μείωση εσόδων για το κράτος και πρόσθετη αύξηση δαπανών.

Αυτές οι δευτερογενείς «πολλαπλασιαστικές συνέπειες» εξατομικεύονται σε άλλα 275 ευρώ τουλάχιστον κατά απολυόμενο στο Δημόσιο τομέα.

* Καθαρό οικονομικό όφελος για το Δημόσιο σε περίπτωση μαζικών απολύσεων:

400-275 =125 ευρώ το πολύ!

Σύμφωνα με την πρόταση εργασιακής εφεδρείας της Νέας Δημοκρατίας:

Αν τον ίδιο τον εργαζόμενο τον θέσουμε σε «εφεδρεία», τότε πληρώνεται περίπου το 70% των αποδοχών του

Άρα γλιτώνουμε στα 1200 ευρώ:

— 1200*30%=360 ευρώ

(και δεν έχουμε προσμετρήσει τη μείωση του λειτουργικού-μη μισθολογικού  κόστους από τις απολύσεις, γιατί είναι ίδια και στην περίπτωση της εργασιακής εφεδρείας)

Σύνολο το Δημόσιο γλιτώνει 360 ευρώ (καθαρό όφελος)

Χωρίς να διώξει ανθρώπους και χωρίς να επιδεινώσει αισθητά την ύφεση.

Αν απολύσουμε μαζικά δημόσιους υπαλλήλους, πέρα από τα κοινωνικά και συνταγματικά προβλήματα το δημόσιο εξοικονομεί συνολικά το πολύ 125 ευρώ το μήνα για καθένα που απολύει.

Ενώ αν εφαρμόσει το θεσμό της «εργασιακής εφεδρείας», το δημόσιο ταμείο επωφελείται κατά 360 ευρώ.

Γι’ αυτό η ΝΔ λέει όχι στις απολύσεις.