Το Ιατρικό Σπάρτης μειώνει 50% το κόστος των μαγνητικών στους νοσηλευόμενους στα Ν. Σπάρτης – Μολάων

Το Ιατρικό Σπάρτης, μέλος του δικτύου της Ευρωιατρικής, ενεργώντας στα πλαίσια του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες, ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της τοπικής κοινωνίας, όπως τους αγρότες, τους συνταξιούχους και άλλους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας, με ειλικρινές αίσθημα κοινωνικής συνεισφοράς, ανακοινώνει, ότι προβαίνει στην μείωση κατά 50% του κόστους όλων των εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, για όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς του Νοσοκομείου Σπάρτης και του Νοσοκομείου Μολάων για περίοδο 6 μηνών από 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιουνίου 2011.