Ένταξη Έργων στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020

1Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 προϋπολογισμού 2.834.375

Ειδικότερα,

  1. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 500.000,00

Το έργο αφορά στην αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών αμεα λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδεςγια το σχολικό έτος 2015-2016.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (σχολικοί νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

  1. «Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 36.389,00

Το έργο αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φύλαξης σε παιδιά και άτομα ΜΕΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους

  1. «Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.297.986,00 €

Το έργο αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα ΜΕΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΜΕΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους