Ένταξη του Δήμου Σπάρτης στο «Πράσινο Ταμείο» – Χρηματοδότηση 350.000 ευρώ για αντιπυρικές ζώνες

Την ένταξή του στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για τη
χρηματοδότηση έργων διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, πέτυχε ο Δήμος
Σπάρτης.
Ειδικότερα, η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου εκδόθηκε τον
περασμένο μήνα και αφορούσε στην «Προστασία και Αναβάθμιση
Δασών 2024», ύψους 30 εκατ. ευρώ και με την έγκριση να γίνεται «κατ’
απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας». Ο Δήμος Σπάρτης κατέθεσε
πρόταση για την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων
περιοχών, η οποία υπογράφτηκε χθες από τον Πρόεδρο του Ταμείου, κ.
Γιάννη Ανδρουλάκη. Η πρόταση του Δήμου συγκαταλέγεται στις 30
πρώτες που εγκρίθηκαν πανελλαδικά.
Ειδικότερα, ο Δήμος Σπάρτης θα χρηματοδοτηθεί με ποσό των
350.000 ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προστασίας
οικισμών. Πρόκειται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10
μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον
δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την
εκδήλωση πυρκαγιών.