Έπαινος Δημάρχου Σπάρτης σε Κομνηνό και Βεκράκο

Ως Δήμαρχος Σπάρτης απένειμα τον ΕΠΑΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ,

1. Στον Παναγιώτη Κομνηνό για την άριστη θητεία του ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και τη γενικότερη προσφορά του στα κοινά, τη νομική επιστήμη και τη δικαιοσύνη!
και
2. Στον Δημήτρη Βεκράκο και την εταιρεία ΑΦΟΙ N. ΒΕΚΡΑΚΟΥ Α.Ε Επαγγελματικός Εξοπλισμός & Παραγωγή Ποικιλίας Καφέ, με βάση την Αλέσια, για τα εξαιρετικά τους προϊόντα, για την εξαιρετική πανελλήνια φήμη τους, γιατί εργοδοτούν πλήθος εργαζομένων και συμβάλλουν στην οικονομική ζωή και ανάπτυξη του Δήμου μας!

Γενικά, ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να τιμήσουμε τις προσωπικότητες που έχουν συμβάλλει στην πνευματική, πολιτιστική, αθλητική και οικονομική προκοπή του Δήμου μας!

Καλή συνέχεια!

Πέτρος Δούκας

Δήμαρχος Σπάρτης