Αίτημα αποζημίωσης για την Ακαρπία από τον Δήμο Σπάρτης

1Αναγγελία ζημιάς και αίτημα αποζημίωσης για μειωμένη καρπόδεση (Ακαρπία) σε ελαιοκαλλιέργειες του  Δήμου Σπάρτης

Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων από παραγωγούς του Δήμου μας οι οποίοι έχουν διαπιστώσει μειωμένη καρπόδεση στα κτήματά τους. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί σε ελαιοπαραγωγούς του Δήμου μας τόσο  σε ελιές Καλαμών όσο και σε  ελαιοποιήσιμες και αποδίδεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επέτρεψαν στη φυσιολογική ανθοφορία και καρπόδεση  των δένδρων

Οι παραγωγοί είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι καθώς η μείωση της παραγωγής θα επιφέρει μεγάλη  μείωση στο ήδη περιορισμένο εισόδημά τους και ως εκ τούτου υπάρχει έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο του Δήμου μας.

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης μέσω ΕΛΓΑ ή των Κρατικών οικονομικών ενισχύσεων των παραγωγών του Δήμου Σπάρτης καθώς η προκληθείσα ζημιά ξεπερνά κατά πολύ το κατώτερο όριο ζημιάς 30% που απαιτείται για την καταβολή ενίσχυσης, και έχει πληγεί η ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

                                                                                         Ο Δήμαρχος

                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ