Αίτημα 24 προέδρων κοινοτήτων Δήμου Σπάρτης προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΣ

Αξιότιμη κα Πρόεδρε και αξιότιμες/οι κυρίες/οι μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ,

παρακαλούμε να φέρετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου σας το εξής θέμα : «Ένταξη των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ στο ενιαίο μισθολόγιο».

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΥΑΣ (Ιούνιος 2020), ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών δεκαέξι (16) διοικητικών υπαλλήλων, μηχανικών κ.λ.π. (πλην υδραυλικών και εργατών), ανέρχεται στα 41.422,82 € , ενώ,  ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών των τριάντα (30) συνολικά υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών και των εργατών), ανέρχεται στα 34.634,56 €.

Σας επισυνάπτουμε :

1.      Την υπ’ αρ. 93/7-4-2021 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία εξαφανίζει (sic) την υπ’ αρ. 537/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η μείωση των αποδοχών τους κατ’ εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου είναι μη σύννομη, καθόσον οι ΔΕΥΑ δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 4093/2012, αφού αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και διέπονται από το καθεστώς της ιδιωτικής οικονομίας.

Η απόφαση του Εφετείου τονίζει ότι :

«..οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των νόμων 3833/2010, 3845/2010, 4024/2011 και 4093/2012 αφού είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, έχουν κοινωφελή χαρακτήρα, παρέχοντας ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες (ύδρευση – αποχέτευση) και πληρούν το κριτήριο που τάσσεται διαζευκτικά και από τους τέσσερις νόμους. Ήτοι ανήκουν σε συγκεκριμένο ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους και ως εκ τούτου, η γενομένη κατ’ εφαρμογή τους μείωση των αποδοχών του προσωπικού τους είναι νόμιμη.

…Συνεπώς, η υπαγωγή του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών – που έχουν κοινωφελή χαρακτήρα και ανήκουν στους ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού κατ’ ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής των – στις ρυθμίσεις των πιο πάνω νόμων, με συνέπεια την ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό δημόσιας ωφέλειας και βρίσκει αιτιολογικό έρεισμα στην έκτακτη και πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση που αντιμετώπισε η Χώρα μας (συνεπεία της οποίας μάλιστα μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα – είτε μισθωτών είτε αυτοαπασχολούμενων – κατέστησαν άνεργοι σε αντίθεση με τους απασχολούμενους στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα)».

 

2.      Την υπ’ αρ. 207/14-9-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με την οποία εντάχθηκαν οι υπάλληλοι στο ενιαίο μισθολόγιο.

 

3.      Την υπ’ αρ. 23/15-2-2022 Απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία απέρριψε την αίτηση των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων που είχαν ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αρ. 93/7-4-2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

 

4.      Την υπ’ αρ. οικ. 135275/19-05-2017 (ΦΕΚ 1751Β/22-05-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», όπου στο άρθρο 9, παρ. 3 ορίζεται ότι :

«Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους».

 

Τέλος, παρακαλούμε να μας καλέσετε στη σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου σας.

 

Με εκτίμηση

Οι Πρόεδροι των παρακάτω Κοινοτήτων :

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 Άγιοι Ανάργυροι Γεώργιος Φλώρος
2 Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) Γεώργιος Σούπος
3 Άγιος Ιωάννης Αθανάσιος Ρασσιάς
4 Αγριάνοι Γεώργιος Ροζακλής
5 Αλευρού Παναγιώτης Ζάβρας
6 Αμύκλες Κωνσταντίνος Κόνιαρης
7 Ανώγεια Νικόλαος Γεωργακάκος
8 Άρνα Παναγιώτης Λαμπριανάκος
9 Βορδόνια Κωνσταντίνος Τσάκωνας
10 Βρέσθενα Ιωάννης Δημαράς
11 Καλύβια Σοχάς Νικόλαος Κορίνης
12 Καρυές Γεώργιος Ντεβέκος
13 Κεφαλάς Αναστάσιος Παπαδημητράτος
14 Κλαδάς Λεωνίδας Βλαχάκης
15 Λευκόχωμα Ηλίας Κουτράκος
16 Λογγάστρα Ανδρέας Σουλτάνης
17 Μαγούλα Ηλίας Χιώτης
18 Παρόρι Περικλής Σταυράκος
19 Πολοβίτσα Κωνσταντίνος Νικολακάκος
20 Σελλασία Μαρία Καλιαμούρη
21 Σπάρτη Δημοσθένης Κακούρος
22 Σπαρτιά Αθανάσιος Ριζάκος
23 Τραπεζοντή Ιωάννης Μπέκελης
24 Χρύσαφα Ιωάννης Παναγάκης

ΚΟΙΝ. :

·      κ. Δήμαρχο Σπάρτης

·      κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σπάρτης

·      Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης