Αγορά Εργασίας – Θέση Αναλυτή Χημείου – Χημικό σε εταιρία στη Σπάρτη

“H βιομηχανία φρέσκων χυμών VitaFresh – The Orange Factory επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της άτομα για στελέχωση του τμήματος Χημείου για την θέση του Αναλυτή Χημείου , Χημικό.
Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος Χημικός, Τεχνολόγος Τροφίμων, Γεωπόνος
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Άριστη γνώση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
 Δίπλωμα αυτοκινήτου

Επιθυμητή κάρτα ανεργίας.

Αποστολή βιογραφικών στο email:  [email protected]