Αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα : Αιτήματα Πυροσβεστών
Σας αναφέρω την από 07/11/2023 επιστολή του Πανελλαδικού Σωματείου
Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (ΠΑ.Σ.Π.Υ.) με τα αιτήματα των υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, πρωταγωνιστούν κάθε καλοκαίρι σε
όλα τα πύρινα μέτωπα, υπερβαίνοντας τον εαυτό τους, προσπαθώντας να
προστατέψουν τις ανθρώπινες ζωές, το φυσικό πλούτο της Πατρίδας μας, τις
δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Η υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους είναι
το λιγότερο που μπορεί η πολιτεία να κάνει ως απόδειξη αναγνώρισης του έργου
τους.
Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη το σχετικό αίτημα και να με ενημερώσετε
άμεσα για τις αποφάσεις και τις ενέργειες σας.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Παναγιώτα (Νάγια) Γρηγοράκου
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σωματείο νόμιμα αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 12/2014 Διάταξη, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2018 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Τριπόλεως
Δαβάκη & Αγ. Αθανασίου (Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ), 221 31 Τρίπολη Αρκαδίας
E-mail: [email protected] – Α.Φ.Μ.: 997442673
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελίδα 1 από 1
Αριθ. Πρωτ.: 37 Τρίπολη, 07/11/2023
Προς:
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Ν. Λακωνίας
Αξιότιμη κα Νάγια Γρηγοράκου
ΘΕΜΑ: «Αιτήματα Πυροσβεστών»
1. Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα των Εποχικών –
Συμβασιούχων Πυροσβεστών (πρόσληψη ως Πενταετείς Πυροσβέστες βάσει του
Ν.3938/2011), που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν από το
Πυροσβεστικό Σώμα, άνευ ορίου ηλικίας.
*Σε περίπτωση νέας προκήρυξης για το Πυροσβεστικό Σώμα, να καλυφθούν τα κενά αξιοκρατικά
και να γίνει η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες,
έτσι ώστε να σταματήσει το ξεσπίτωμα του απλού Πυροσβέστη.
2. Χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο μόνιμο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Χρηματική αποζημίωση ανά ώρα υπερεργασίας του Πυροσβέστη, που παρέχει μέσω
της επιφυλακής που καλείται ανά πάσα στιγμή, για την οποία δεν αμείβεται και όχι
επιδοματικού χαρακτήρα πολιτικές όπως π.χ. «Δασικά Επιδόματα» κ.ά., τα οποία μας
βρίσκουν κάθετα αντίθετους, όπως και τα απλήρωτα οφειλόμενα ρεπό, τα οποία έχουν
φτάσει αισίως στον αστρονομικό αριθμό των ενάμιση εκατομμύριο ημερών και σε
οφειλόμενες άδειες τις πεντακόσιες χιλιάδες ημέρες.