Αντοχές στα ψηλά για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Καταλυτική για τον ανταγωνισµό και άκρως ευεργετική για τον παραγωγό αποδείχτηκε η κίνηση του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Αχλαδίων να ανακοινώσει τιµή στα 3,74 ευρώ για οξύτητα 0,3, µειούµενη 0,03 ευρώ ανά δέκατο.

Κι αυτό γιατί, λίγες µόλις ηµέρες µετά, το ελαιουργείο «Ν. Αεράκης» που βρίσκεται στην Σητεία ανακοίνωσε πως πληρώνει τον παραγωγό για το έξτρα παρθένο 3,75 ευρώ το κιλό. Όπως ανέφερε µιλώντας στην εφηµερίδα Agrenda, η υπεύθυνη της επιχείρησης «οι τιµές στην ζώνη µας κινούνται πέριξ των 3,75 ευρώ το κιλό, ενώ δεν αποκλείεται µια αύξηση, στο επόµενο διάστηµα».

Ενδιαφέρουσα την ίδια ώρα κρίνεται εκ πρώτης τουλάχιστον όψης η πρωτοποριακή προσπάθεια 9 συνεταιρισµών του Ηρακλείου, να πραγµατοποιήσουν πλειοδοτικό δηµόσιο διαγωνισµό πώλησης 65 τόνων έξτρα εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-0,8 βαθµών. Σύµφωνα µε το κείµενο της προκήρυξης τον διαγωνισµό πραγµατοποιούν οι συνεργαζόµενοι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί Ελαιολάδου, Επισκοπής, Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Τυλισσού, Αγίου Μύρωνα, Κρουσσώνα, Νιπιδιττού, Βόννης, Ελιάς, την ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, µε κλειστές προσφορές.

Η ποσότητα του προς πώληση ελαιολάδου ανέρχεται στους 65 τόνους, οι οποίοι βρίσκονται στις αποθήκες των συνεργαζόµενων συνεταιρισµών ως εξής: Επισκοπής 10 τόνοι, Αγίου Μύρωνα 10 τόνοι, Κρουσσώνα 10 τόνοι, Τυλίσσου 10 τόνοι, Βιάννου 10 τόνοι, Νιπιδιτού 10 τόνοι , Βόνης 5 τόνοι.

Σηµειωτέον ότι οι συνεταιρισµοί ζητούν «η προσφορά να αναφέρει τιµή που θα αφορά την συνολική ποσότητα των 65 τόνων του ελαιολάδου και θα είναι ενιαία , (µια τιµή) για το ελαιόλαδο «ως έχει», πάτο κορφή και χωρίς αυξοµείωση οξύτητας , αφαίρεση Ξ.Υ.Υ. και θα αναφέρει αν συµπεριλαµβάνεται η όχι ο ΦΠΑ 13%», τονίζεται στην προκήρυξη.

Η παραλαβή του ελαιολάδου, αναφέρουν οι οργανώσεις «θα γίνει από τις δεξαµενές του κάθε συνεργαζόµενου συνεταιρισµού µε έξοδα και ευθύνη του αγοραστή από τον κρουνό, το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης του διαγωνισµού, η παράδοση θα γίνει στην πλάστιγγα του συνεταιρισµού πού φορτώνει η σε πλάστιγγα της επιλογής του». Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη «η τελική απόφαση και η κατακύρωση του ελαιολάδου θα γίνει κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των συνεργαζόµενων συνεταιρισµών».

Συνεργασία για πωλήσεις και στο μέλλον

Ως µια «πρώτη προσπάθεια προώθησης στην αγορά µιας µικρής ποσότητας ελαιολάδου», κάνει λόγο µιλώντας στην Agrenda ο υπεύθυνος των εννέα αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Χαράλαµπος Σαλούστρος. «Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 15-1-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7 το απόγευµα µε κλειστές προσφορές που θα αποστέλλονται στο γραφείο (Αβέρωφ και Μανουσογιάννη 3 στο Ηράκλειο), από τις 10 το πρωί έως στις 1 µ.µ. καθηµερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής µέχρι και τις 15-1-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 1 µ.µ.», λέει ο ίδιος προαναγγέλλοντας µια «προσπάθεια συνεργασίας των εννέα οργανώσεων υπό την σκέπη Αγροτικής Εταιρικής Σύµπραξης».

agronews.gr