Αντωνία Νίκια – Οι επιπτώσεις και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Οι επιπτώσεις και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση έχει συντελέσει στην κλιματική αλλαγή. Ως αποτέλεσμα, πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας τείνουν να εξαφανιστούν ενώ κινδυνεύει ένα μεγάλο μέρος των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Ένας από τους τομείς που επηρεάζεται σημαντικά από την κλιματική αλλαγή είναι η γεωργία, η οποία θεωρείται ως ο πλέον ευάλωτος τομέας στις κλιματικές διακυμάνσεις. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, τα ακραία και επιμηκυνόμενα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, οι συνέπειες από την έλλειψη νερού, η επίδραση στην εδαφική υγρασία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση των καλλιεργειών και την παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένου του κτηνοτροφικού τομέα.

Προκύπτουν ασθένειες φυτών, μειώνεται η ανθεκτικότητα των εκτρεφόμενων ζώων, και υπάρχει έξαρση ασθενειών και παρασίτων η γεωργία γίνεται ευπαθής στις πλημύρες, οι καλλιέργειες μετατοπίζονται σε βέλτιστες περιοχές καλλιέργειας, ενώ μειώνεται η θρεπτική αξία των προϊόντων. Επηρεάζεται η ποιότητα και η ποσότητα των προϊόντων, και κατά συνέπεια οι εμπορικές ροές που με τη σειρά τους επηρεάζουν το γεωργικό εισόδημα, άρα και την απασχόληση και την εν γένει ευημερία του αγροτικού πληθυσμού. Η μη λήψη μέτρων απέναντι στην κλιματική αλλαγή συνεπάγεται κόστος που επιβαρύνει τον παραγωγό.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στη συνεργασία του ανθρώπου με τη φύση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από τα οικοσυστήματα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσα από την προστασία της φύσης. Ιδιαίτερα για την γεωργία, όπου η κλιματική αλλαγή οδηγεί στη μείωση των βασικών καλλιεργειών, τρόποι βελτίωσης της γεωργίας και αντιστάθμισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, συνδέονται με την μετάβαση προς μια κλιματικά έξυπνη γεωργία η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας από τον γεωργικό κλάδο για την ανάπτυξη ποικιλιών φυτών που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην επίπτωση του κλίματος, αναδεικνύοντας φυτά που συμβάλουν σε καλλιέργεια με υψηλότερη απόδοση.

Επίσης, μέσω της γονιδιωματικής μπορεί να επιτευχθεί η ορθολογική βελτίωση των φυτών. Ακόμα αναφέρεται η αειφορική γεωργία, ένα σύστημα διαχείρισης των αγροκτημάτων, και η εφαρμογή μιας στρατηγικής ταχείας αναπαραγωγής καλλιέργειών. Αναφέρεται τέλος η προώθηση της καινοτομίας – οι καινοτόμες δράσεις (τεχνίτη νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, διαδίκτυο των πραγμάτων ) σε συνδυασμό με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι τεχνολογίες με ψηφιακά μέσα έχουν διεισδύσει σε σημαντικό βαθμό στις γεωργικές επιχείρησες με αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την εισαγωγή αυτών των καινοτόμων πρακτικών στη γεωργία.

Αντωνία Σ.Νίκια

Οικονομολόγος, MSc

Παραγωγός Ελιάς Καλαμών

Ξενώνας ΝΙΚΙΑ Γεράκι

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Λακωνίας με το συνδυασμό “Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ” του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δημητρίου Πτωχού