Διαγωνισμός Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ελαιοκομικού τομέα – Olive Challenge

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – OLIVE CHALLENGE

Η εισαγωγή της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση και του ελαιοκομικού τομέα.
Η Πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE σχεδιάσθηκε ακριβώς με το σκοπό αυτό, να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξηση θέσεων εργασίας, στη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς και στην ανάπτυξη συνεργειών και ενδοτομεακής συνεργασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE” αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες. Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://filaios.org/draseis/olive-challenge/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης, τα Μέλη της Advisory Committee και άλλες σχετικές λεπτομέρειες του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, στο τηλέφωνο 2103238092 ή στο email: [email protected].

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την υποβολή αιτήματος ενδιαφερομένων, έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως 12 Σεπτεμβρίου 2022.