ΔΡΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε – Ενημέρωση στους ελαιοπαραγωγούς της Γκοριτσάς. Βίντεο

Η εταιρία ΔΡΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης προς τους ελαιοπαραγωγούς για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στους ελαιώνες από τον Δάκο αλλά και το Γλυοσπόριο.

Ένα φαινόμενο που προβληματίζει αρκετά και πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκυρα και με επιστημονική βαρύτητα σε όλα τα επίπεδα.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρία ΔΡΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε οργάνωσε και εκτέλεσε μια ακόμα δράση ενημέρωσης στην Γκοριτσά οπου εκεί ο Γεωπόνος Γιώργος Κορίνης μαζί με την εταιρία ΑΛΦΑ ενημέρωσαν το κοινό για το πως θα πρέπει να γίνει στοχευμένη δράση στα σοβαρά προβλήματα.

Ρεπορτάζ Ιωάννης Παυλάκος