Εγκρίθηκε από τον Οικονομική Επιτροπή η Νέα Γέφυρα της Σκάλας

Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Νίκωνα Τζινιέρη

Η ΓΈΦΥΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Στην σημερινή Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε και η δημοπράτησή της !!!
♦️Α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ”, προϋπολογισμού 630.000,00 €.
♦️Β) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ”, προϋπολογισμού 600.000,00 €.
♦️Γ) Έγκριση των συμβατικών τευχών, των όρων της διακήρυξης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”, προϋπολογισμού 4.465.000€ (με ΦΠΑ 24%).