Εκδήλωση Ανάδειξης Καλών Πρακτικών και Διάχυσης Γνώσης

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Εκδήλωση Ανάδειξης Καλών Πρακτικών και Διάχυσης Γνώσης
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας και με
σχολικές μονάδες της Λακωνίας, προγραμματίζει την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 με
14:00, εκδήλωση ανάδειξης καλών πρακτικών και διάχυσης γνώσης, στο ισόγειο της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης, αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος», του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Σπάρτης.
Η παρουσία των σχολείων της Λακωνίας στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής FLL
(First Lego League) που διεξήχθη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης και στον αντίστοιχο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη, ήταν αποτέλεσμα κοπιώδους, φιλότιμης, καινοτόμου
και πολλαπλά διδακτικής προσπάθειας και άφησε σε κάθε παρευρισκόμενο τις καλύτερες των
εντυπώσεων!
Επιπλέον, η συγκλονιστική επιτυχία των μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό τιμά τους ίδιους και φωτίζει την πόλη μας και αξίζει με κάθε τρόπο και
μέσον να προβληθεί!
Στο πλαίσιο της διάχυσης της γνώσης και της ευρύτερης καλλιέργειας του επιστημονικού
εγγραμματισμού στον τόπο μας, προγραμματίζουμε αυτήν τη σημαντική εκδήλωση στη
Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, στην οποία, με θεματικό άξονα STEM – Ενέργεια και Καλές Πρακτικές,
– θα παρουσιάσουν τα παιδιά στο ευρύ κοινό τις καινοτόμες ιδέες και εργασίες τους
– θα περιγραφεί η δράση πειραμάτων «GO for MINT» που φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη
– θα παρουσιαστούν τα πειράματα και θα βραβευθούν οι συμμετέχοντες στον τοπικό
διαγωνισμό πειραμάτων EOES.
Καινοτόμες εργασίες ρομποτικής, πειράματα σύγχρονων διεπιστημονικών κατευθύνσεων
και σχολικά πειράματα συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή θα εκτεθούν στον ισόγειο χώρο της
Βιβλιοθήκης.