Εκδήλωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Τρίπολη…

0000000000000Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.