Εμφάνιση της Καστανής Ρυτίδωσης τομάτας στην Λακωνία. Ενημέρωση από την ΔΑΟΚ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας σας ενημερώνει για την εμφάνιση του ιού της της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (Tomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV) σε καλλιέργεια νωπής τομάτας υπό κάλυψη. Η παρουσία του ιού διαπιστώθηκε μετά από θετική απάντηση δείγματος φυτών τομάτας από το επίσημο εργαστήριο, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο είχε ληφθεί από την Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της επίσημης επιβεβαίωσης της παρουσίας του ιού. Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον νομό μας το 2020 κατά την εφαρμογή του επίσημου προγράμματος επισκοπήσεων σε καλλιέργειες νωπής τομάτας υπαίθριας και υπό κάλυψη.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενο δελτίο τύπου, πρόκειται για ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας εξαιρετικής επικινδυνότητας για τις καλλιέργειες της τομάτας και της πιπεριάς.

Η επικινδυνότητα του ιού βασίζεται στην ικανότητα του να υπερνικά την ανθεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων υβριδίων τομάτας, να μεταδίδεται με το σπόρο και με μεγάλη ευκολία μηχανικά με την επαφή μεταξύ των φυτών και με τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Επισημαίνουμε ότι θεραπευτικά μέτρα για τον ιό δεν υπάρχουν. Η αντιμετώπιση του βασίζεται αποκλειστικά σε αυστηρά μέτρα πρόληψης και υγιεινής της καλλιέργειας.

Τα συμπτώματα του ιού στους καρπούς (Εικ. 1) περιλαμβάνουν κίτρινους ή καστανούς δακτυλίους, καστανές περιοχές και ρυτίδωση, παραμορφώσεις και ανομοιόμορφη ωρίμανση. Τα φύλλα (Εικ. 2) εμφανίζουν χλώρωση, μωσαϊκό, ποικιλόχρωση, κατσάρωμα, παραμόρφωση του ελάσματος και στενώσεις. Οι καρποί καθίστανται μη εμπορεύσιμοι, ενώ τα ασθενή φυτά μπορούν να εμφανίσουν μείωση της παραγωγής μέχρι και 70 %.

Η κοινοτική φυτοϋγειονομική νομοθεσία που διέπει τον επιβλαβή οργανισμό είναι ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2023/1032 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2023. Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα φυτά προς φύτευση και οι σπόροι τομάτας και πιπεριάς που εισέρχονται στην Κοινότητα θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και τα καταγόμενα από την ΕΕ που διακινούνται εντός αυτής θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να φέρουν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ (https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia ) έχει αναρτηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο και πληροφορίες για τον επιβλαβή ιό της της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη διενεργήσει την ετήσια επισκόπηση του επιβλαβούς οργανισμού, όπως κάθε χρόνο, στο σύνολό της.

Σε περιπτώσεις ύποπτων συμπτωμάτων επικοινωνήστε με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγεινομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας .

                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

                                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 

 

Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ