Ενστάσεις στα αποτελέσματα Διευθυντών Πρωτοβάθμιας.

00Ενώπιον

Του Συμβουλίου Επιλογής   Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, εδρεύοντος στην Τρίπολη Αρκαδίας, στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, επί της οδού Τ. Σεχιώτη 38-40 .

Ένσταση

Ιωάννη Π. Πλατάρου

Υποψηφίου Δ.Ε.

Εδρεύοντος και υπηρετούντος στην Καλαμάτα επί της οδού Ψαρών 15, 6ος όροφος , γραφείο 616 , τηλέφωνο εργασίας 2721063481

κατοίκου Μεσσήνης Μεσσηνίας επί της οδού Καπετάν Κρόμπα 37, τηλ. Οικίας 2722023585, τηλ. Φορητό 6947187139

Κατά

Του αποτελέσματος της συνεντεύξεως

Ενίσταμαι κατά της βαθμολογικής αποτύπωσης της συνεντεύξεως ενώπιον του Συμβουλίου σας, η οποία είναι προσβλητική, πλήρως απαξιωτική προς το πρόσωπό μου ως επιστήμονα, ως δημοσίου υπαλλήλου, ως δημοσίου λειτουργού,  ως οικογενειάρχη στα μάτια των τέκνων μου,  θίγει την τιμή και την υπόληψή μου, με διασύρει και με υποτιμά βάναυσα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μου προκαλεί ηθική και επαγγελματική βλάβη,  πάντα με βάσει στις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις σας, στις οποίες απάντησα κατά τεκμήριο ορθώς, μετά λόγου γνώσεως, ορθοέπειας, ορθοφροσύνης, λογικής, επιστημονικής και διοικητικής πρακτικής, με βάση την εκπαιδευτική νομοθεσία τις επιστημονικές αρχές της διοίκησης της εκπαίδευσης  και του προσήκοντος σεβασμού προς το Συμβούλιό σας.

Αυτό, για τους εξής σοβαρούς, βάσιμους και αληθείς λόγους, που αναπτύσσονται παρακάτω:

 1. Με βάσει τα συνοδευτικά του βιογραφικού έγγραφα στοιχεία που σας έχω ήδη καταθέσει φρονώ, ότι δεν έχει συνεκτιμηθεί το πέραν της προφορικής καταγραφής μη μοριοδοτούμενο αλλιώς αποδεικτικό υλικό. Ο ισχύων Νόμος για την επιλογή λέει:

«… το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (αντίγραφα βεβαιώσεις κ.ά.)και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία.»

Επομένως:

Ως προς το πρώτο  σκέλος της συνεντεύξεως όπου δεν καταγράφεται ως αρχείο ήχου:

Κατέθεσα ήδη με τον φάκελό μου:

 1. Πιστοποιητικό  Επιμορφωτή Β΄ επιπέδου αποδεικτικά  ενεργούς δράσεως:

 • Επιμόρφωση 4 σειρών επιμορφούμενων στην Επιμόρφωση Β΄επιπέδου στους Μαθηματικούς Όλες στο ΚΕΚ Euroteam, οδός Ναυαρίνου , Καλαμάτα. Επιμόρφωση 96 ωρών για εκάστη σειρά.

 • Διορθώσεις σεναρίων σε τουλάχιστον 8 εξεταστικές περιόδους.

 • 06 ώρες διδασκαλίας ως επιμορφωτής στο ΠΕΚ Τρίπολης στην εισαγωγική επιμόρφωση Α΄φάσης (24/8/ έως 04/09/2009) στην θεματική ενότητα «Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

 • 04 ώρες στην ενότητα «Προγραμματισμός Διδακτέας ύλης-Σχέδιο Μαθήματος» και 06 ώρες στην ενότητα «Χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων» στο ΠΕΚ Τρίπολης στο εισαγωγικό πρόγραμμα Α΄φάσης από 19/11/ έως 05/12/2010 (Τρίπολη)

 • 06 ώρες διδασκαλίας ως επιμορφωτής στο ΠΕΚ Τρίπολης (Σπάρτη) στην εισαγωγική επιμόρφωση Α΄φάσης (19/11  έως 05/12/2010) στην θεματική ενότητα «Χρήση Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων»

Δεν διαθέτει κάποιος συνυποψήφιός μου Β΄επίπεδο ή κάτι ανάλογο

 1. Εισηγήσεις σε 17 Συνέδρια με κριτές  είτε  δημοσιευμένες στα πρακτικά. (Δεν διαθέτει  κανένας συνυποψήφιός μου, ίσως μία δημοσίευση με κριτές)

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά Συνεδρίου 21ου ΕΜΕ στα Τρίκαλα (σελ. 206-211) «Γεωμετρικά πρότυπα συναρτήσεων». Μια εργασία που παρουσιάσθηκε στο 21ο Συνέδριο της ΕΜΕ στα Τρίκαλα , όπου διαπραγματεύεται (χοντρικά) το πώς από τα όμοια τρίγωνα και από απλά σχήματα βγάζουμε τύπους για συναρτήσεις με επιθυμητές ιδιότητες , αλλά και πώς φαίνονται άλλες παράπλευρες έννοιες , όταν αυτά τα δείξουμε με το Sketchpad. ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά Συνεδρίου 21ου ΕΜΕ στα Τρίκαλα (σελ. 212-217) «Η τεκμηρίωση του ορισμού σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με χρήση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων  και  αντιπαραδειγμάτων» .  Η έννοια της σύγκλισης ακολουθίας , παρουσιάζεται σε όλο το βάθος και το πλάτος της,  με χρήση σχετικά λίγων παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων σύγκλισης. ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πρακτικά 22ου Συνεδρίου ΕΜΕ στην Λαμία (σελ. 353-360) «Εφαρμοζόμενα Μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4» Στο πιο κοινό μέγεθος χαρτιού στον κόσμο, κρύβονται απροσδόκητα αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά , βασιζόμενα στο ότι διπλωνόμενο κατά μήκος παραμένει όμοιο προς εαυτό και στην ανθυφαίρεση του με την μονάδα. ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 23ου Συνεδρίου ΕΜΕ στην Πάτρα (σελ. 726-727) «Μη Μαθηματικά Λάθη Μαθηματικών» Λανθασμένες ορολογίες και γλωσσικά λάθη που αλλοιώνουν το μαθηματικό νόημα. ISSN 1105-7985

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 24oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας Κοζάνη 2,3,4 Νοεμβρίου 2007  . ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 25ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας Βόλος , 21,22,23, Νοεμβρίου 2008. ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πρακτικά  συνεδρίου  Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας με τίτλο: «Τα λάθη των μαθητών: Δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη Βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης» εργασία: με τίτλο« Το Αντιπαράδειγμα, ως θεραπεία λαθών στα μαθηματικά»  1-2 Νοεμβρίου 2007 Αθήνα Ξενοδοχείο Ντιβάνι Παλλάς και  στην Θεσσαλονίκη 13-14 Δεκεμβρίου 2007

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετοχή και εισήγηση με τίτλο: «Ο κρυφός πειραματικός χαρακτήρας της Γεωμετρίας και η διδακτική του αξιοποίηση με χρήση των γεωμετρικών λογισμικών» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος 24-26/4/2009

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, συμμετοχή και εισήγηση με τίτλο «Υποδείγματα Συναρτήσεων, μέσω δυναμικών λογισμικών Γεωμετρίας»  , Σύρος 8 ,9 και 10 Μαΐου 2009

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 2ου Συνέδριου Ημαθίας για τις ΤΠΕ. Συμμετοχή με εισήγηση με εργασία με τίτλο: «Μια Γεωμετρική εφαρμογή Μεγίστου κι Ελάχιστου με χρόνο, μέσω Δυναμικού Λογισμικού, ως Διδακτική Πρόταση» Νάουσα-Βέροια 23-24-25 Απριλίου 2010. ISBN 978-960-99301-0-9

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Περιοδικό «Φ» Νοέμβριος 2008 , τεύχος 5 , σελ. 90-113 με τίτλο «Επίλεκτα Παραδείγματα και Αντιπαραδείγματα για την Διδασκαλία εννοιών του Απειροστικού Λογισμού.» ISSN 1790-210X

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά  Εργασία στο 27ο  Συνεδρίου της ΕΜΕ στην Χαλκίδα 19-21 Νοεμβρίου 2010 ISSN 1105-7955

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 28ου Συνεδρίου ΕΜΕ στην Αθήνα «Διδακτικά μοντέλα βασικών θεωρημάτων Απειροστικού Λογισμού» 11-13 Νοεμβρίου 2011

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά 31ου Συνεδρίου ΕΜΕ στην Βέροια 7-9 Νοεμβρίου 2014 «εικόνες τάξης  και Χάους σε διερεύνηση ιδιοτήτων ποδικού τριγώνου με δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό.»

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου  «Η εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ» της ΕΕΕΠΔΤΠΕ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με τίτλος «Μια πρόταση για την επιτάχυνση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Συν-συγγραφή: Τρίκολας Κ. Πλατάρος Ι. Λαδάς Ι. ISBN 978-96099435-6-7

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εκπαιδευτικό Σενάριο για την διδασκαλία της «Σχέσης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας με την γωνία υπό χορδής και εφαπτομένης» Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός Ευγενίδειο Ίδρυμα 23-24 Μαΐου 2015 ISBN 978-960-99435-7-4

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρακτικά Συνεδρίου ΕΜΕ στην Καστοριά, 30 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2015 «Μαθηματικά Αντικείμενα και Σχέσεις στην υπηρεσία του Φιλοσοφικού και Μεταφυσικού Στοχασμού»

 1. Επιμόρφωση /Σεμινάρια:

 • 210 ώρες ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: «Συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της γνώσης και των ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών εφοδίων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μαθηματικών»—Μαθηματικό Τμήμα Παν. Αθηνών— Αθήνα- χειμερινό εξάμηνο 1999-2000

 • 147 ώρες:   Παρακολούθηση εξ αποστάσεως προγράμματος από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»  από 26 Οκτωβρίου 2009 έως 10 Μαΐου 2010.

 • 96 ώρες: Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας 18-1-2013 έως 23-3-2013 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ

 • 250 ώρες: «Οικονομία-διοίκηση-Επιχειρήσεις» από ΙΔΕΕ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 21-3-2010 έως 03-07-2012 στην Τρίπολη.

 • 76  ώρες  30-4-2012 έως 15-10-2012 (παρακολούθηση σεμιναρίου εξ αποστάσεως από το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ «Η μέθοδος  project και σύγχρονες μέθοδοι διδακτικής στο Ελληνικό Σχολείο»

 • 150 ώρες: Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου μάθηση από το ΕΑΠ 09-2-2015 έως 24-5-2015 (Α. Κόκκος-Δ. Χασάπης)

 • (138 ώρες) «Ανάλυση εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία» Εκ αποστάσεως πρόγραμμα από το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ (2011-12)

 • (Πενθήμερο) Ημερίδες επιμόρφωσης για τους σημερινούς και αυριανούς καθηγητές μαθηματικών , Πάτρα, 02-06 Ιουλίου 2010 Κέντρο Παιδείας & Επιστημών-Εστία Επιστημών Πάτρας.

 • 50 ώρες «Τεχνολογίες Ίντερνετ και WWW» –Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καλαμάτα – 2001

 • 40 ώρες «Διδασκαλία των Μαθηματικών εννοιών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού»—ΠΕΚ Τριπόλεως Καλαμάτα- 2000

 • 40 ώρες «Το μαθηματικό πακέτο Mathematica και η χρήση του για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς μαθημάτων θετικών επιστημών ΠΕΚ Τριπόλεως Καλαμάτα – 1999

 • 40 ώρες «Εκπαιδευτική Έρευνα-Θεωρία και πράξη»—ΠΕΚ Τριπόλεως έτος 1995

 • 48ώρες «Συσχετισμός Οικογενειακού –κοινωνικού Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού» επιμόρφωση από ΟΕΠΕΚ Καλαμάτα 2/3/07 -28/4/07

 • 40 ώρες «Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ , Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά φύλλα σε περιβάλλον Windows» – ΠΕΚ Τριπόλεως  Καλαμάτα- 1998

 • 60 ώρες «Εισαγωγή στους Η/Υ , Λειτουργικά συστήματα DOS και NOVELL ,WINDOWS , Επεξεργασία κειμένου (Word 2.0)— Παν Πατρών- Πύργος – 1994

 • 35 ώρες «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» –Πανεπιστήμιο Αθηνών—Σπέτσες-1999

 • 25  ώρες «Υποδοχή και τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών»—ΠΕΚ Τριπόλεως —Καλαμάτα 1998

 • 25 ώρες  «Στηρίζομαι στα πόδια μου» . Διοργάνωση ΔΔΕ Μεσσηνίας Τμήμα Αγωγής Υγείας με το ΚΕΠΕΨΟ Μεσσηνίας στις 10, 11, 12, 17,18,&19 Νοεμβρίου 2006 στην Καλαμάτα.

 • 20 ώρες «Ενημέρωση στα νέα βιβλία του Ενιαίου Λυκείου.»- ΠΕΚ Τριπόλεως-–Καλαμάτα 2000

 • 20 ώρες .«Ελκυστικά Μαθηματικά και Μαθηματικά για ταλαντούχους Μαθητές» 7-11 Ιουλίου 2014 Καλαμάτα (Καθηγητής Λάμπρου Μιχαήλ)

 • 18 ώρες: Επιμόρφωση Στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα Αξιολόγησης . Μάρτιος –Μάιος 2014 ΙΕΠ

 1. Παρακολούθηση Συνεδρίων/ημερίδων/διημερίδων/ Τριημερίδων :

 • «Η χρήση των βιωματικών τεχνικών και της μεθοδολογίας δραματοποίησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»—Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καλαμάτας—Διημερίδα—Καλαμάτα- 2000

 • Θερινό σχολείο στην Λεμεσό ,για την διδακτική των Μαθηματικών , Ιούλιος 2004 .Εβδομαδιαία Διοργάνωση Μαθ. Τμήμα Παν. Κύπρου και Παν. Αθηνών

 • Θερινό σχολείο στο Ναύπλιο ,για την διδακτική των Μαθηματικών , Ιούλιος 2003. Εβδομαδιαίο . Διοργάνωση Μαθ. Τμήμα Παν. Κύπρου και Παν. Αθηνών

 • «Ο Ρόλος της Ιστορίας της Διδακτικής και των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία των Μαθηματικών» Ημερίδα 7ο Λύκειο Περιστερίου 10 Απριλίου 2002

 • CASC 2005 The 8th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing . 12-16 Σεπτεμβρίου 2005 Καλαμάτα.

 • «Συνιστώσες της Διδακτικής των Μαθηματικών» Ημερίδα Δ/βάθμιας Εκ/σης Ηλείας , 14 Ιανουαρίου 2006 Πύργος Ηλείας.

 • «2ο Συνέδριο για τα μαθηματικά στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Τριημερίδα , Παν, Αθηνών 11, 12, 13 Απριλίου 20033ο Μεσογειακό Συνέδριο διδακτικής Μαθηματικών» Τριημερίδα Αθήνα 3,4,5 Ιανουαρίου 2003

 • 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Θεσσαλονίκη 12-13-14 Νοεμβρίου 2009 Συμμετοχή.

 • 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Τριημερίδα Πάτρα 24-25-26 Νοεμβρίου 2006 .Συμμετοχή και δημοσίευση ως πόστερ εργασίας μου υπό τον τίτλο «Μη μαθηματικά λάθη μαθηματικών»

 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» Τριημερίδα Βέροια 11, 12, 13 Νοεμβρίου 2003

 • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» Τριημερίδα Κομοτηνή 8,9,10 Νοεμβρίου 2002

 • Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών» –Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία—Διημερίδα—Καλαμάτα-17 & 18 Μαρτίου 2000

 •  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Τα Μαθηματικά κλειδί ανάπτυξης»—Ελληνική Μαθηματικά Εταιρεία—Τριήμερο συνέδριο—Αθήνα- 2000

 •  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας «Τα Μαθηματικά στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες»—Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία—Τριήμερο συνέδριο—Χίος- 1998

 •  «14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας «Τα Μαθηματικά στο σχολείο του 2000»—Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία—Τριήμερο συνέδριο—Μυτιλήνη- 1997

 •  «14ο σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών» –Ελληνική Μαθηματικά Εταιρεία—Ημερίδα—Καλαμάτα- 1996

 •  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας «Διδακτική των Μαθηματικών»—Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία—Τριήμερο συνέδριο—Καλαμάτα- 17-18-19 Δεκεμβρίου 1993

 •  Επιμορφωτική Συνάντηση στην Καλαμάτα υπό τον Σχολικό Σύμβουλος Μαθηματικών Μεσσηνίας κ. Χρ. Μηλιώνη 23 Νοεμβρίου 2009 με θέμα «Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο Λύκειο»

 •  «Οι Νέες Τεχνολογίες στη δια Βίου Μάθηση , διημερίδα , Λαμία 16 & 17 Απριλίου 2005 ΟΕΕΚ

 •  Ημερίδα πληροφόρησης των επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου. 5/5/2008 Αθήνα ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Έργου.

 •  «Η χρήση των βιωματικών τεχνικών και της μεθοδολογίας δραματοποίησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»—Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καλαμάτας—Διημερίδα—Καλαμάτα- 2000

 •  «Ελλάς και λοιπή Ευρώπη» –Ίδρυμα Ερεύνης και εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας—Διημερίδα—Μεσσήνη -1998

 •  «Η Ελληνική Γλώσσα ως αξία και η Παιδεία μας» -Ίδρυμα Ερεύνης και εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας- Διημερίδα –Μεσσήνη 1998

 •  «Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου» –Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Ν. Μεσσηνίας—ημερίδα—έτος 1995

 •  «Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών του Γυμνασίου»—Δ.Δ.Ε. Ν. Ηλείας—Ημερίδα—έτος 1991.

 •  «Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός στο Γυμνάσιο» Δ/ση Δ/βάθμιας Εκ/σης Ν. Μεσσηνίας- Ημερίδα- Καλαμάτα 2001

 •  Βεβαίωση ΟΕΕΚ παρακολούθησης Τεχνικής συνάντησης διαδικασιών υποβολής προγραμμάτων Leonardo da Vinci 10 Νοεμβρίου 2005 Αθήνα .

 •  Βεβαίωση OEEK παρακολούθησης Ημερίδας Εγγράφων Euro pass . 15 Δεκεμβρίου 2005 , Πάτρα .

 •  Παρακολούθηση συμμετοχή στο Προεδρείο και στην προετοιμασία της Ημερίδας για το Euro pass που διεξήχθη στις 17 Φεβρουαρίου 2005 στην Καλαμάτα .

 •  Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Β΄κύκλος) Διημερίδα , 6& 7 /5/2006 Καλαμάτα

 •  Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση , σχεδιασμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . Διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο, 1& 2 Δεκεμβρίου 2006 , Νέα Κίος Αργολίδος

 •  Συμμετοχή σε ημερίδα με τον Συνήγορο του Παιδιού.11/5/2009 Καλαμάτα.

 •  Συμμετοχή σε ημερίδα για το έργο του Βαγγέλη Πολυδούρη και τις προεκτάσεις του στην Μαθηματική Παιδεία. 4/4/2009 Καλαμάτα, από ΕΜΕ (παρ/μα Μεσσηνίας και ΝΑ Μεσσηνίας)

 •  «Είναι δυνατή η αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην Μαθηματική εκπαίδευση; »Ημερίδα της Επιστημονικής ένωσης για την Διδακτική των Μαθηματικών, Αθήνα 20/12/2008 Ιλίσια.

 •  Συμμετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ως σύνεδρος αιρετός 25-28/6/2009

 •  «Συνενώσεις ΟΤΑ-Ο Σύγχρονος ΟΤΑ»—ΚΕΔΚΕ—Τριημερίδα–—έτος 1997

 •  «Παρουσίαση Ευρωδιαβατηρίου (Euro pass) –ΟΕΕΚ – Ημερίδα, Καλαμάτα , 17 Φεβρουαρίου 2005

 •  «Ψυχοκοινωνικές αναπαραστάσεις του φαινομένου της Βίας» Τμήμα αγωγής Υγείας δ/σης Δ/βάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας ,Ημερίδα , Καλαμάτα , Μάρτιος 2005

 •  «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Καλαμάτας και Αγορά Εργασίας» Ημερίδα, Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2004

 •  «Διδακτικές διαδρομές στην περιοχή των Μαθηματικών » ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Μεσσηνίας 02 Απριλίου 2011

 •  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας –ΕΜΕ στην Αθήνα «Μαθηματική μοντελοποίηση-Εφαρμογές στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία και την Εκπαίδευση» 11-13 Νοεμβρίου 2011

 •  SLA 2014   Structured Numerical Linear and Multilinear Algebra  ,Analysis, algorithms, anh Applications  Συνέδριο διεθνές  τετραήμερο σε Καλαμάτα  8-12 Σεπτεμβρίου 2014

 •   Διήμερο Συνέδριο «νέος Παιδαγωγός» 23-24 Μαΐου 2014 Ευγενίδειο ίδρυμα .

 •  29ο Συνέδριο ΕΜΕ στην Καλαμάτα και Μεσσήνη 9-11 Νοεμβρίου 2012 «Μαθηματικά: Θεωρία-Πράξη-Προεκτάσεις»

 •  31ο Συνέδριο ΕΜΕ στην Βέροια 7-9 Νοεμβρίου 2014 «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και έρευνας, στην Διεθνοποιημένη δικτυακή Εποχή.»

 •  Συνέδριο «Η εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ» Διημερίδα , 7-8 Νοεμβρίου 2015

 •  Ημερίδα σε Τρίπολη « Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείου στην Ερευνητική Εργασία» (Ηλίας Ματσαγγούρας) 13 Νοεμβρίου 2013

 •  Ημερίδα ΥΠ.Π.ΕΘ «Ψηφιακά διδακτικά Σενάρια. Αποτίμηση πράξης» 03 Νοεμβρίου 2015

 •  Ημερίδα ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής βίας και Εκφοβισμού» 16 Οκτωβρίου 2015

 •  Ημερίδα: Ι.Μ. Μεσσηνίας και ΔΔΕ Μεσσηνίας «Εκκλησία και Εκπαίδευση στην Σύγχρονη Ελλάδα» 11 Ιανουαρίου 2014, Καλαμάτα

 •  Ημερίδα Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μεσσηνίας «Οι Σχολικές Δραστηριότητες στην Μεσσηνία» 07 Μαΐου 2014 Καλαμάτα

 •  Διήμερο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ» 22-23 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα.

 1. Οργάνωση Συνεδρίων

•          Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ σε Καλαμάτα και Μεσσήνη Νοέμβριο του 2012

•          Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου « Η Εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ» στην Αθήνα 7 και 8 Νοεμβρίου 2015.

 1. Κριτής επιστημονικών Εργασιών

 • Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας 233-25 Οκτωβρίου Λάρισα . Υπό της αιγίδα ΥΠ.Π.Ε.Θ, οργάνωση Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Θεσσαλίας κτλ

 • Στο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» 23-24 Μαΐου 2015

 • Στο Συνέδριο . «Η Εκπαίδευση την εποχή των ΤΠΕ» 7-8 Νοεμβρίου 2015

 • Στο τρέχον Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού, (Άνοιξη 2016) όπου δεν έχει κατατεθεί  Βεβαίωση κριτή

 1. Εισηγήσεις σε Συνέδρια -Ημερίδες

 • Συμμετοχή και εισήγηση σε ημερίδα με τίτλο «Διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών PISA , Διευκρινήσεις εννοιών της Ανάλυσης με την βοήθεια παραδειγμάτων.» που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μεσσηνίας.

 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Βόλος , 21,22,23, Νοεμβρίου 2008 συμμετοχή και εισήγηση εργασίας

 • 24o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Κοζάνη 2,3,4 Νοεμβρίου 2007 συμμετοχή και εισήγηση εργασίας .

 • 2ο Συνέδριο Ημαθίας για τις ΤΠΕ. Συμμετοχή με εισήγηση με εργασία με τίτλο: «Μια Γεωμετρική εφαρμογή Μεγίστου κι Ελάχιστου με χρόνο, μέσω Δυναμικού Λογισμικού, ως Διδακτική Πρόταση» Νάουσα-Βέροια 23-24-25 Απριλίου 2010

 • Συμμετοχή σε διημερίδα του Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας με εισήγηση 1-2 Νοεμβρίου 2007 Αθήνα Ξενοδοχείο Ντιβάνι Παλλάς.

 • Συμμετοχή σε διημερίδα με εισήγηση σε διημερίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής έρευνας στην Θεσσαλονίκη 13-14 Δεκεμβρίου 2007.

 • 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετοχή και εισήγηση με τίτλο: «Ο κρυφός πειραματικός χαρακτήρας της Γεωμετρίας και η διδακτική του αξιοποίηση με χρήση των γεωμετρικών λογισμικών» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος 24-26/4/2009

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, συμμετοχή και εισήγηση , Σύρος 8 ,9 και 10 Μαΐου 2009

 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» Τριημερίδα Λαμία, 18, 19,20 Νοεμβρίου 2005 συμμετοχή & εισήγηση εργασίας με τίτλο «Εφαρμοζόμενα Μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4»

 • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» Τριημερίδα Τρίκαλα 17,18, 19 Νοεμβρίου 2004 συμμετοχή & εισήγηση «Γεωμετρικά υποδείγματα συναρτήσεων»

 • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» Τριημερίδα Τρίκαλα 17,18, 19 Νοεμβρίου 2004 συμμετοχή & εισήγηση «Η τεκμηρίωση του ορισμού της συγκλίνουσας ακολουθίας μέσω παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων»

 • Ημερίδα για εορτασμό Ημέρας Φιλοσοφίας στην Καλαμάτα υπό τον Ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνο Νιάρχο . Εισήγηση με τίτλο« “Μαθηματικά αντικείμενα και Σχέσεις στην υπηρεσία του Φιλοσοφικού και Μεταφυσικού στοχασμού”» Σάββατο 21νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Ρεξ Καλαμάτας

 • Ημερίδα του Δήμου Μεσσήνης με Πανεπιστημιακούς Καθηγητές (Μαρκογιαννάκης-Νιάρχος –Θέμελης) Εισήγηση:« «Σύγχρονη Μεσσήνη: Ιστορία και Πολιτισμός» 16 Μαΐου 2009

 1. Συγγραφικό και ερευνητικό έργο:

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Παρουσίαση μαθήματος «Εισαγωγή στους Γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, με διαδικασίες επίλυσης προβλήματος» Επιβλέπων καθηγητής κ. Ν. Κλαουδάτος, Παν. Αθηνών, Φεβρουάριος 2000 (25 σελ.)

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Από τους ρητούς και τους άρρητους στους αλγεβρικούς και υπερβατικούς η περίπτωση των e και π» Επιβλέπων καθηγητής κ. Αθανάσιος Τσαρπαλιάς Παν. Αθηνών, Φεβρουάριος 2000 (45 σελίδες) (Πλατάρος –Λατίφης Γ. Κατωπόδης Β.)

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η Διδασκαλία του Απείρου στην Μέση εκπαίδευση»(46 σελίδες)

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η μαθηματική Δεξιότητα»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Έξι υποδειγματικά μαθήματα στο 6ο κεφάλαιο της Γεωμετρίας του βιβλίου του ΟΕΔΒ της Β΄ Λυκείου με την βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού Sketchpad

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μια εφαρμογή που συνδέει την Άλγεβρα με την Γεωμετρία μέσω ενός κλασσικού προβλήματος μεγίστου κι ελαχίστου.»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Δραστηριότητα με το λογισμικό Function Probe : » Ένα απλό μεν αλλά ενδιαφέρον Ιατρικό πρόβλημα για την Α΄ Λυκείου , όπου οι μαθητές καλούνται να βρουν τον νόμο που διέπει τα πειραματικά δεδομένα , να κάνουν γραμμική παρεμβολή , να αξιολογήσουν το εύρος του νόμου τους μέσω του προτύπου («μοντέλου») τους και να διακρίνουν την σχέση ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής (13 σελίδες)

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Στο άπειρο -Δαβίδ Χίλμπερτ» Η διάσημη ιστορική διάλεξη για το άπειρο και ο γόνιμος προβληματισμός που έθεσε.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «5 Θεολογικά ερωτήματα και αντίστοιχες προσπάθειες απάντησης με μαθηματικά εργαλεία

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Tα συστήματα αξιωμάτων για Ευκλείδειες και μη Γεωμετρίες». Γίνεται να μελετηθεί η πολιτική συμμαχιών πολιτικών κομμάτων με ….Γεωμετρία; Τι το υπερβολικό έχει η …..υπερβολική Γεωμετρία; Πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για την κατανόηση γενικά της έννοιας της Γεωμετρίας σε βάθος.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η τροχιά του αστεροειδούς του Ceres με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων του Legendre ,» με χρήση γενικευμένου αντιστρόφου πίνακα.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδόν τα πάντα για τα περίφημα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας, » Τετραγωνισμός του κύκλου, Τριχοτόμησης γωνίας, το «Δήλιο πρόβλημα» δηλ. ο διπλασιασμός του κύβου , με (αβαθμολόγητο) κανόνα και διαβήτη.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η χρησιμότητα του θεωρήματος του Buckingham» Εξαγωγή τύπων σε μια Φυσική επιστήμη για εξάρτηση μεγεθών ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. Εδώ υπολογίζουμε την τρύπα που θα ανοίξει σε ένα αεροπλάνο μια βόμβα της Αλ- Κάϊντα , καθώς και τον χρόνο που θα κάνουμε να ψήσουμε ένα αρνί το Πάσχα.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Τί είναι η άλγεβρα Banach και πώς με την βοήθειά της μπορούμε να βρούμε αντίστροφο πίνακα.»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ποία είναι η άποψη του Klein για την Γεωμετρία;»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το μαθησιακό πρότυπο (υπόδειγμα) του Landahl με την σιγμοειδή καμπύλη μάθησης»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η γεωμετρία του Ταξιτζή ! Μια γεωμετρία που δουλεύει στην οθόνη του υπολογιστή μας και στις σχεδιαστικά «μπακλαβαδωτές» πόλεις »

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ποίο εκλογικό σύστημα είναι το καλύτερο; » Σύγκριση εκλογικών συστημάτων με διάφορα κριτήρια και με την βοήθεια της Γραμμικής άλγεβρας.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η μεταβολές της αγάπης του Ρωμαίου προς την Ιουλιέττα» Μελέτη των συναισθημάτων με διαφορικές εξισώσεις.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ανάλυση εις βάθος των ορισμών του Ευκλείδη για σημείο , ευθεία, επίπεδο, γωνία . Τι λένε οι σχολιαστές του. Heath & Πρόκλος .»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η αξιωματική μέθοδος . Ποίες οι επιπτώσεις της στην Ιστορία των μαθηματικών και δη της θεωρίας λόγων και αριθμών.»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ:« Οι 26 πρώτες προτάσεις των στοιχείων του Ευκλείδη. Λεπτομερής ανάλυσή τους»

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μια προσπάθεια να λυθεί μια εξίσωση με την βοήθεια του λογισμικού  MathCAD » Οι παράπλευρες έννοιες που αναδεικνύονται με αυτή την προσπάθεια , τα όρια των Η/Υ κ.ά.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο Θαλής ο Μιλήσιος και η συμβολή του  στην Γεωμετρία. »

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ανθυφαίρεση». Η ανθυφαίρεσις ή ανταναίρεσις. Μια διαδικασία των αρχαίων Ελληνικών μαθηματικών που σε πρωτολειακό επίπεδο είναι ο γνωστός αλγόριθμος του Ευκλείδη για την εξαγωγή μέγιστου κοινού διαιρέτη αριθμών, αλλά που υποκρύπτει μη προφανή και μη διερευνημένο πλήρως τρόπο οπτικής των μαθηματικών από τους Έλληνες

 • ΕΡΓΑΣΙΑ:« Ποιές ακέραιες σε μοίρες γωνίες κατασκευάζονται με κανόνα και διαβήτη;» Με αφορμή μια άσκηση, γίνεται μια ενδιαφέρουσα  θεώρηση  με χρήση γεωμετρίας, συνήθους άλγεβρας , αλλά και ανώτερης άλγεβρας για να απαντηθεί το ερώτημα.

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Η άπειρη πολλαπλασιαστική ανθυφαίρεση της αρμονίας στον Φιλόλαο . Γιατί είναι άπειρη.

 • Σχόλια του G. Morrow σχετικά με το ένυλον ή άϋλον της Ευθείας που σχηματίζεται από κίνηση σημείου 27. ΕΡΓΑΣΙΑ : Δραστηριότητα στον χελωνόκοσμο (logo) για τα κανονικά πολύγωνα .  Μπορεί να γίνει και στο Δημοτικό αν υπάρχει η αναγκαία τεχνογνωσία

 • ΕΡΓΑΣΙΑ Δραστηριότητα με το «Ταξινομούμε» Μια δραστηριότητα που κι αυτή στο μέλλον θα διδάσκεται στο Δημοτικό σχολείο .

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Περί ρύσεως σημείου Η διπλωματική εργασία που έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στην «Διδακτική & Μεθοδολογία των Μαθηματικών» του Μαθηματικού τμήματος του Παν. Αθηνών με εποπτεύοντες καθηγητές τους κ.κ. Ιωάννη  Αραχωβίτη, Ευστάθιο . Γιαννακούλια και Νικόλαο . Καλαμίδα . Η εργασία έχει έκταση  403 σελίδων.

 • «Ιστορία της πόλεως Μεσσήνης» Θ.Μ. Τσερπέ – Προλόγηση, επιμέλεια β’ έκδοσης , προσθήκες β’ έκδοσης, διορθώσεις ,φωτογραφίες , εξώφυλλο.—Έκδοση Δημοτικής βιβλιοθήκης Μεσσήνης , Μεσσήνη 1998 , σελίδες 190 και 64 σελίδες με φωτογραφίες.

 • «77 συν μία προτάσεις για την Μεσσήνη» Ιωάννης Π. Πλατάρος- Μεσσήνη 1995 , σελίδες 49.

 • «Ονοματολόγιον Καταστημάτων και Επιχειρήσεων» Ιωάννης Π. Πλατάρος –Μεσσήνη 1997, σελίδες 22.

 • Συγγραφή μέρους αφορώντος την Μεσσήνη «Τουριστικού οδηγού Μεσσηνίας»-Εκδόσεις Νίκος Σπάλλας-1996 Θεσσαλονίκη

 • Σύνταξη επιμέλεια «Τουριστικού χάρτη Μεσσήνης»-Εκδόσεις Νίκος Σπάλλας –1996 Θεσσαλονίκη.

 • «Από την Μεσσήνη με αγάπη»-Φωτογραφικό άλμπουμ-Έκδοση Δήμου Μεσσήνης –1997

 • « Για ποιο λόγο, όλοι τελικά οι αριθμοί, είναι απειροψήφιοι.» 2015

 • «Πώς παράγουν οι Τράπεζες καινούργιο χρήμα; Πώς βγάζουν κέρδη;» (Τα κέρδη τους, ΔΕΝ οφείλονται στην διαφορά επιτοκίου καταθέσεων -χορηγήσεων!) 2014

 • «120 Ενδεικτικές απαντήσεις στα 120 θέματα μελέτης περίπτωσης για επιλογή διευθυντών σχολείων 2011 του Υπουργείου Παιδείας.» 2011,.  Η εργασία που βοήθησε κάποιες χιλιάδες υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων της Α΄Βάθμιας και Δευτεροβάθμιας (περίπου 15.000) να βρουν κάποιες πρώτες απαντήσεις σε ένα περιβάλλον πλήρους απουσίας βιβλιογραφίας και απουσίας σημειώσεων με εκπνέουσες προθεσμίες πληροφόρησης.

 • Πρακτικές λύσεις, σε πρακτικά προβλήματα συγγραφής ερευνητικών εργασιών (Project) από το διαδίκτυο

 • Ορισμένες αποδείξεις ότι 0.9999…..=1 και «το γιατί» του εκπλήσσοντος αποτελέσματος.

 • Σχέδιο μαθήματος Α΄Λυκείου στην διάταξη πραγματικών αριθμών.

 • Προχωρημένες δραστηριότητες με το Geometre’s Sketchpad

 • . Ο (ποντικοφαγωμένος) χάρτης του θησαυρού. (Δραστηριότητα με Sketchpad)

 • Η εξήγηση, γιατί όλοι οι τύποι της φυσικής με το μέγεθος «ένταση» έχουν τετράγωνο της απόστασης στον παρονομαστή

 • Τι σχέση έχουν οι Onirama με το Θεώρημα του Rolle;

 1. Συμμετοχή σε επιστημονικά Σωματεία.

• Μέλος Ελληνικής Μαθηματικής εταιρείας, από το 1977. Αντιπρόεδρος στο Τοπικό Παράρτημα της Μαθηματικής Εταιρείας Μεσσηνίας από το 2004 . Πρόεδρος από 2010 έως σήμερα.

 1. Συμμετοχή σε Συνδικαλιστικά Σωματεία.

• Μέλος Δ.Σ της Α΄ΕΛΜΕ Μεσσηνίας από 2006. Αντιπρόεδρος το 2008 , Πρόεδρος το 2009 . Γραμματέας το 2010 . Αντιπρόσωπος στο Συνέδριο ΟΛΜΕ δύο φορές.

 1. Συμμετοχή σε ΟΤΑ

• Αναπληρωτής δημάρχου Μεσσήνης Παύλου Πτωχού κατά σύντομα διαστήματα.

• Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης 1995-96

 • Γραμματέας Δημ. Σύμβ. Μεσσήνης 1997-98.

• Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και πρασίνου στο Δ. Μεσσήνης 1995-98 .

 • Μέλος Δ.Σ. Δημοτικής φιλαρμονικής 1987-94

 • Μέλος Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου Δ. Μεσσήνης 1987-94.

 • Μέλος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεσσήνης 1998- 2000.

 1. Συμμετοχή σε Σχολικές Επιτροπές

 • Αντιπρόεδρος Σχ. Επιτροπής Καλλιθέας Ορεινής Ολυμπίας 1991-92 Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίων Λυκείων Μεσσήνης (1998-2001) Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης (2011-2012)

 1. Επιπρόσθετη εμπειρία διοικητική σε κοινωφελή οργανισμό

 • Πρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης Εθνικού Σταδίου Μεσσήνης και κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης. 1990-93 .

 1. Εκπαιδευτική Αρθρογραφία και περί των κοινών αρθρογραφία

 • Έχουν επισυναφθεί μόνο τα διασωσμένα άρθρα της τελευταίας 16-ετίας.

 1. Τιμητικές διακρίσεις

Έχουν επισυναφθεί τα σχετικά πιστοποιητικά (Γυμναστικός Σύλλογος Μεσσήνης Kid΄s Athletics κτλ )

Στα μη μοριοδοτούμενα  προσόντα λοιπόν που λαμβάνονται υπ΄ όψιν στην συνέντευξη, έχω προφανές, πρόδηλο και πασίδηλο προβάδισμα έναντι όλων των συνυποψηφίων μου, πράγμα που μου δημιουργεί κατ΄ αρχήν την εικασία λάθους στην καταχώρηση και στην άθροιση. Σε περίπτωση λοιπόν που  υφίσταται λάθος εκ παραδρομής, παρακαλώ να διορθωθεί και να επαναποκατασταθώ. Σε περίπτωση όπου για κάποιο λόγο οι τόμοι που επισύναψα στο βιογραφικό μου και στην αίτηση δεν κατέστησαν εμφανείς κατά την εισήγηση του επί τούτω αρμοδίου από τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιλογής, όπως προβλέπει ο νόμος, παρακαλώ να επανεκτιμήσετε τα παρακάτω επισυναφθέντα και πιθανόν λόγω του υπερόγκου τους, μη ενδελεχώς εξετασθέντα :

 • Τόμος με 180 φύλλα εντός διαφανούς πλαστικού φύλλου Α4 με περιεχόμενα από μία έως περισσότερες σελίδες μονής ή διπλής όψης.

 • 07 διακεκριμένοι τόμοι με Συλλογές Μαθηματικών εργασιών .

Τ. 1από 6 à144 σελ. τ. 2 από 6 à50 σελ. τ. 3 από 6 à118 σελ. τ. 4 από 6 à180 σελ. τ. 5 από 6 à219 σελ. τ. 6 από 6 à117 σελ. και συμπληρωματικός τόμος 7οςà136 σελ.

 • Η διπλωματική μου εργασία «Η Διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού μέσω Αντιπαραδειγμάτων» 403 σελ.

 • 03 διακεκριμένοι τόμοι με Εκπαιδευτική αρθρογραφία και περί των κοινών. τ.Α΄à361 σελ. τ. Β΄à112 σελ. τ. Γ΄à208 σελ.

Σε περίπτωση, όπου το υλικό των περίπου 2.250 σελίδων δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί επαρκώς από όλα τα μέλη του Συμβουλίου επιλογής, παρακαλώ να επαναξιολογηθεί και να αποκατασταθώ ως πρώτος μεταξύ των συνυποψηφίων μου και όχι ως τελευταίος, όπου φέρομαι να έχω καταταγεί.

Ως προς το δεύτερο σκέλος της συνεντεύξεως όπου και έχει καταγραφεί ως ηχητικό αρχείο ψηφιακά:

Και εδώ φρονώ ότι υπερέχω από τους αξιόλογους συνυποψηφίους μου, αφού διαθέτω την επικοινωνιακή επάρκεια και το γνωστικό υπόβαθρο να ανταποκριθώ καλύτερα όλων. Ο ισχυρισμός αυτός εδραιώνεται σε ένα μοναδικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός, που συντρέχει στο πρόσωπό μου:  Γνωρίζετε, ότι στις κρίσεις του 2011 για Διευθυντές Σχολικών μονάδων, το υπουργείο Παιδείας, εξέδωσε 120 μελέτες περίπτωσης, όπου θα εξετάζοντο οι υποψήφιοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για διευθυντικές θέσεις. Δημοσίευσα δια μακρών τις απαντήσεις αναλυτικά στο προσωπικό μου ιστολόγιο

Επειδή λοιπόν η τελική κρίση του Συμβουλίου σας είναι το άθροισμα των δύο αποτιμήσεων όπου και στις δύο είναι αδύνατον να είμαι τελευταίος έναντι των ανθυποψηφίων μου και μάλιστα με 10,30 μονάδες.

αιτούμαι:

Α) Την αποκατάσταση της βαθμολογίας μου με τον πρέποντα βαθμό και σε κάθε περίπτωση εγγύτατα του άριστα 15 και πάντως, όχι κάτω του 13.

Β) Την παροχή των αναλυτικών όλων των βαθμολογιών όλων των μελών και για το πρόσωπό μου και για όλους τους υποψηφίους για την Διεύθυνση Δ.Ε. Μεσσηνίας, εφ΄ όσον έχω έννομο συμφέρον  και πρέπει να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της οποίας  προτίθεμαι να αναζητήσω δικαστικώς. Επίσης και τα σχετικά αρχεία ήχου των συνυποψηφίων μου, για δικαστική χρήση σε περίπτωση που η ένστασή μου δεν δίνει δεκτή επί του ουσιώδους αποτελέσματος των κρίσεων.

Γ) Την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου η οποία ετρώθη με την δημοσιοποίηση του αποτελέσματος στο Πανελλήνιο και η οποία αποκαθίσταται Διοικητικά όπως έχετε την διακριτική ευχέρεια και εξουσία να ενεργήσετε  νομίμως διορθώνοντας την αδικία που διεπράχθη απέναντι στο πρόσωπό μου την καριέρα μου στην Εκπαίδευση και στην καλή φήμη που απολαμβάνω Πανελληνίως. Ευελπιστώ στο απλό λάθος, στην απλή παράληψη, στην απλή παράβλεψη λόγω ευλόγου φόρτου εργασίας, στην απλή παραδρομή και  στην διόρθωση της αδικίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ την τιμή και την ανθρώπινη και επαγγελματική μου υπόληψη, ενώπιον κάθε Αρχής και Εξουσίας, στις οποίες προτίθεμαι νομίμως να προσφύγω ως έσχατο μέσον υπεράσπισης του εαυτού μου και παραπλεύρως των οικογενειακών μου συμφερόντων, όπου δεν έχω δικαίωμα να παραβλέψω.

Καλαμάτα 21 Ιανουαρίου 2016

-Ο-

Ενιστάμενος

Ιωάννης Π. Πλατάρος

Μαθηματικός –Οικονομολόγος

ΜΔΕ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

Επιμορφωτής Β΄Επιπέδου.