Εντάχθηκε ο Δήμος Σπάρτης στο Πράσινο Ταμείο

Εντάχθηκε ο Δήμος Σπάρτης, μεταξύ 10 Δήμων, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για κοινόχρηστους / κοινωφελείς χώρους από το Πράσινο Ταμείο.
✅Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου, αποφάσισε την έγκριση των προτάσεων δέκα Δήμων για τη Δράση « Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. » και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021.
✅Ο Δήμος μας θα λάβει το ποσό των €49.600,00 (2ος στη χρηματοδότηση) για την ανωτέρω δράση κατόπιν της πρότασης που υπέβαλε την 4/11/2021.