Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΣ Σπάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

Καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18 : 00 μ.μ., στην έδρα του Συλλόγου (Αρχιδάμου 116) με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης .

  2. Έγκριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023.

  3. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2023.

  4. Διαχειριστικός απολογισμός έτους 2023.

  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

  6. Συζήτηση – Έγκριση – Απαλλαγή του Δ.Σ.

  7. Έγκριση προϋπολογισμού του 2024.

  8. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη εφ’ όσον έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς μέχρι και τις 21/1/2024. Δικαίωμα δε ψήφου και υποψηφιότητας τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και έχουν συμπληρώσει ένα έτος (1) από την ημερομηνίας εγγραφής τους στο σύλλογο.

Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα πρέπει – σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις – να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας 29/01/2024, το σχετικό έγγραφο, στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 7η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση.

Για την ασφάλεια όλων, θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Για το Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Λαγανάς Κωνσταντίνα Τυροβολά