Ζητείται επιστημονικό προσωπικό για εργασία στην Σπάρτη

Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής μας και το άνοιγμα στην αγορά εργασίας στην Λακωνία σε αρκετές ειδικότητες οι συνεργαζόμενες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και το πορτοκάλι στο Νομό με αναφορά και στο εξωτερικό, δίνουν την δυνατότητα σε ευκαιρία καριέρας σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που διαμένουν στην περιοχή”

Οι επιθυμητές ειδικότητες είναι:

Χημικοί μηχανικοί, Τεχνολόγοι, Οικονομολογοι, Γεωπόνοι

Πληροφορίες και αποστολή Βιογραφικών

Email: [email protected]

Διευθυνση:Hellenic Fruit Juices, Πετμεζά 14, 11743, Αθήνα, Τηλ:2109219898

Οι ενδιαφερόμενοι στην αποστολή του βιογραφικού να σημειώνουν στην αρχή την ένδειξη:

“Βιογραφικό για τη θέση ……..”