Ζητείται προσωπικό για μόνιμη στελέχωση στην εταιρεία Leonidas Food Services

Ζητείται προσωπικό για μόνιμη στελέχωση της εταιρίας μας στο υποκατάστημα Λακωνίας!

Πληροφορίες βιογραφικά στα παρακάτω τηλέφωνα και mail.